แม่แก้ว สวดมนต์ ได้ยินเสียงแปลกในโอ่ง

คุณแม่แก้วของณเดชน์ คูกิมิยะ ต ก ใจถึงกับต้อง ส ว ด มนต์ โดยตอนนี้คุณแม่แก้ว

ใช้ชีวิตอยู่ที่ ส ว น ตอนช่วงเย็นก็ได้มีการไป เ ก็ บ มะม่วงในสวน เป็นมะม่วงเขียว เ ส ว ย

กำลัง แ บ ก จอบทำ ส ว ย กันเพลินๆ กลายเป็นว่ามีเรื่องที่ทำ เ อ า แ ฟ น ๆ ถึงกับ ต ก ใจกันใหญ่

เมื่อคุณแม่แก้วได้มีการโพสต์ ค ลิ ป ตอนที่กำลังเปิดโอ่ง โดยมีการเขียน แ ค ป ชั่ น เ อ า ว่า

เดินผ่านตั้งหลาย แต่ได้ยิน เ สี ย ง แ ก๊กๆ แ ป ลกๆ พอมองหาก็ไม่เห็น อ ะ ไ ร

แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็คง ห นี แล้ว แต่นี่ตอนกลางวัน ซึ่งเห็นกันทั้งครอบ ค รั ว เลย

จงสู้ต่อไป จงเป็น สุ ข เป็น สุ ข เ ถิ ด รั ก ษาตนให้ พ้ น จาก ทุ ก ข์ ภั ย เ ฝ้ า สวนให้พี่ณเดชน์

โดยใน ค ลิ ป ตอนเปิดโอ่งออกมา เจอครอบครัว ตุ๊ ก แ ก พร้อมกับไข่อีกเยอะ แ ย ะ เต็มไปหมด

แถมยังมีตัวกระ โ ด ด โ ผ ล่ มาตรงหน้าเลยด้วย ถึงกับต้องร้อง อุ ท า น โอ๊ย ครอบครัวอยู่ตรงนี้

พร้อมกับ ส  ว ด แ ผ่ เ มตตา ไม่ ก ว น แล้ว งานนี้ทำ เ อ า แ ฟ น ๆ พากันคอม เ ม น ต์ กันใหญ่

แถมยังบอกคุณแม่แก้วด้วยว่า คุณแม่แก้ว ก ล้ า มากๆ ที่เข้าไปใกล้ได้ถึงขนาดนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *