กระต่าย โพสต์ภาพโชว์ความแซ่บพร้อมประกาศโสด

จากนัก ร้ อ ง ส า ว เข้าสู่ ว ง การ เ น็ ต ไอ ด อ ล แห่งภาคพื้นทะเล สำหรับ “กระต่าย พรรณนิภา”

ภ ร ร ย า ส า ว ของครูไพบูลย์ แสงเดือน ที่ก่อนหน้านี้เจอ ด ร า ม่ า หลายเรื่อง ล่าสุดกระต่าย

มีการ โ พ ส ต์ ภาพบรรยากาศขณะเที่ยว พั ก ผ่ อ น บนเรือ ทำ เ อ า ทะเล เ ดื อ ด

นุ่ ง ชุด เ ซ็ ก ซี่ ไปทะเลนั่งเรือ ย อ ช ต์ งานนี้ ไ ม้ เ รี ย ว ในมือครูไพบูลย์ สั่ น เมื่อ

ส า ว กระต่าย นุ่ ง ชุด ซี ท รู สีแดงและสีชมพูมอง ท ะ ลุ ไปเห็น บิ กิ นี ตัว จิ๋ ว โ ช ว์ เ นื้ อ นาง

เ ซ็ ก ซี่ เล็กๆ แถม กระต่าย ยัง โ พ ส ต์ ภาพ “ต่ายไม่ เ ผ็ ด เด็ก กิ น ได้” และบอกว่า

“โ ส ด 55555” งานนี้ แ ฟ น ๆ ตามกด ไ ล ค์ กดหัวใจกด ว้ า ว รั ว ๆ กันเต็มไปหมด

แต่ โ ส ด จริงหรือ โ ส ด เล่น คุณครูไพบูลย์ถือไม้ เ รี ย ว รอ เ ค ลี ย ร์ แล้วจ้า

กระต่าย พรรณนิภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *