อดีตผอ.ได้รับเงินจากดาราหนุ่ม แมงมุม แล้ว

นายวินัย สังขวรรณะ ล่าสุดได้เปิด แ ช ท หลัก ฐ า น การ โ อ น เ งิ น ของ ด า ร า หนุ่ม แมงมุม กิติพัฒน์ รัตนเศรณี

ได้ติดต่อ ข อ ช ด ใช้แทนแม่แล้ว จำนวน 600,000 บาท แต่บัญชีตนถูก อ า ยั ด จึงได้ โ อ น เ งิ น เข้าบัญชีของ ภ ร ร ย า

ได้เผยว่า “รู้สึก พ อ ใจ ส่วนที่ กู้ ก่อนหน้านั้น อีก 2 แสน นั้น เนื่องจากหลัก ฐ า น ต่างๆ ได้ ห า ย ไป ทาง ด า ร า ดั ง ก็ได้

โ อ น เข้ามาให้จำนวน 600,000 บาท ก็พอใจแล้ว” ตนนั้นก็จะขอทำประ โ ย ช น์ ช่วย เ ห ลื อ ชาวบ้านเท่าที่ทำได้ต่อไป

อ ดี ต ผอ.เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความ รั ก และ เ ค า ร พ มีแปลงผักที่บ้าน ก็ให้ชาวบ้านมาเก็บ เ อ า ไป กิ น ได้เลย แถมยังช่วย

ประ ส า น งานให้นำพืชผลทาง เ ก ษ ต ร มา แ จ ก จ่ า ย ให้กับประชาชนที่ เ ดื อ ด ร้อนในช่วงสถาน ก า ร ณ์ โ ค วิ ด ด้วย

ส่วน ห นุ่ ม แมงมุม อายุ 32 ปี เป็นนัก แ ส ด ง และ น า ย แบบ และยังเป็น เ ท ร น เนอร์สอนออกกำลังกายอีก

เริ่มเข้าสู่ ว ง การ บั น เ ทิ ง จากการประ ก ว ด ดัชซี่บอยแอนด์เกิร์ล เ ซ็ น สัญญาเป็นนัก แ ส ด ง ใน สั ง กั ด ช่อง 7 หลังหมด

สัญญา ผั น ตัวเป็นนัก แ ส ด ง อิ ส ร ะ มีผลงานละ ค ร ดั่ ง สวรรค์ ส า ป , ดง พ ญ า เย็น ศึ ก เ ส น่ ห า ไกรทอง-ชาละวัน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *