แจม ชรัฐฐา ประกาศโสด

เรียกได้ว่า ถู ก จั บ ตามองอย่างต่อ เ นื่ อ ง สำหรับ ส า ว แจม ชรัฐฐา หรือ แจม เ น โ ก ะ จัมพ์ ที่ได้ ค บ หาดูใจ

กับ แ ฟ น หนุ่มมาถึง 6 ปี และเพิ่ง เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ขอ แ ต่ ง งานกันไปเมื่อไม่นานนี้ แต่ก็ยังไม่ได้ จั ด งาน แ ต่ ง สักที

เนื่องจาก โ ค วิ ด จ น ล่าสุด แจมโพสต์ข้อความ เ ศ ร้ า ๆ ว่า “คำพูดที่ทำ ร้ า ย จิ ต ใจ ที่ออกจาก ป า ก คนที่เรา รั ก

มั น ก็ กั ด กินเกินกว่าที่จะ ลื ม ได้ ถามว่า โ ก ร ธ มั้ย ไม่เลย ถามว่ารู้สึกยังไง เ สี ย ใจ จ น กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

เรารู้จักตัวเองดี ว่าต่อให้ มั น ผ่านไปนานแค่ไหน เราก็ ลื ม ไม่ได้เลย” แถม แ ค ป ชั่ น ล่าสุดเผย ส ถ า น ะ “โ ส ด”

ทำให้หลายคน เ กิ ด ความ ส ง สั ย ว่า เ กิ ด อะไรขึ้น เพราะเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว แ ฟ น หนุ่มก็เคยทำ เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์

ขอแจม แ ต่ ง งาน และมีภาพ โ ม เ ม น ต์ ลองชุด เ จ้ า สาวแล้ว ทำให้มีเพื่อนๆและ แ ฟ น ค ลั บ เข้าคอม เ ม น ต์ อาทิ

นิว เ ค ลี ย ร์ ห ร ร ษา “เราจะ โ ส ด ไปด้วยกัน”, หญิง แ ย้ นนทพร “โ ส ดดดดดล้าววววว!!!!!!”, ขนมจีน กุลมาศ “พี่สาวคน ส ว ย ของนุ้ง” ฯลฯ.

แจม ชรัฐฐา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *