เปิ้ล นาคร พูดถึง เบิร์ดแฟนแตงโม

เมื่อมีการ แ ถ ล ง ข่ า ว สรุป จ บ ค ดี ของ ส า ว แตงโม นิดา ที่ เ กิ ด การ ด ร า ม่ า ของชาว เ น็ ต จำนวนมาก

รวมถึง เบิร์ด แ ฟ น แตงโม ที่เงียบมาตลอดก็ยังออกมา เ ค ลื่ อ น ไหวแบบ ฟ า ด ส นั่ น ด้วยเป็นครั้งแรก

ทาง เปิ้ล นาคร ก็ได้ โ พ ส ต์ ถึง เบิร์ด “เรื่องจะ จ บ ยังงัยไม่รู้..รู้แต่ว่าเบิร์ด คือ คนดี…ที่พี่รู้จัก”

และอยากให้กำลังใจเบิร์ด เขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่ต้องการ แ ส ง ไม่ต้องการออกมาพูดให้ สั ม ภ า ษ ณ์

คนจึงมองว่า ทำไมไม่ออกมาสู้เพื่อแตงโมเลย เปิ้ล บอกว่า นิ สั ย เบิร์ดเป็นคนแบบนี้ เขาไม่ได้ออก

มาพูดแต่รู้ว่าเขาตาม ค ดี นี้อยู่ข้อความล่าสุดแสดงว่าเขา รู้ สึ ก หรือมีมุมมองกับสิ่งที่ตำ ร ว จ พูด

แต่เราแค่อยากจะบอกว่าเชื่อ เ ถ อ ะ ว่าผู้ชายที่ชื่อเบิร์ด เขาเป็นคนดีจริงๆนะ แ ท น ที่จะ ลุ ย เหมือนคนอื่น

แต่การแสดงความ รั ก ของเขา มุมบวกอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการต่อสู้ใน เ ชิ ง สร้าง ส ร ร ค์ เป็นการ ต่ อ สู้

ที่เขา รู้ สึ ก มีความสุข แค่ได้บอก รั ก อยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่าง เ ก ร ง ใจคนที่ เ สี ย ชีวิตไปแล้ว นั่ น คือผู้ชายที่ชื่อเบิร์ด

เบิร์ด-แตงโม

เปิ้ล นาคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *