ชาย หลุดมีคนรู้ความจริง เกี่ยวกับ แตงโม

ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ ติ ด ตามเรื่อง ร า ว ของ ส า ว แตงโม นิดา อย่าง ชาย อานันท์ ท วี ป ชยาง กู ร ณ อยุธยา

ไ ฮ โ ซ ห นุ่ ม แ ก๊ ง เดียวกับ อั้ม พัชราภา ซึ่งเป็นเพื่อน ส นิ ท กับ แตงโม นิดา มานานกว่า 10 ปี

ที่ยัง ค า ใจใน ค ดี นี้ และเป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามตามหาความ จ ริ ง มาโดยตลอด ถึงขั้นลงพื้นที่ด้วยตัวเอง

ล่าสุด ชาย อานันท์ ท วี ป ได้โพสต์ ค ลิ ป ลงเรือ ล่ อ ง แม่น้ำตามหา ห ลั ก ฐ า น ต่อเนื่อง พร้อม ร ะ บุ ว่า

“เราจะตามไปด้วยกัน ชายจะลงข้อมูลบางส่วนที่ได้ ข อ บ คุ ณ ทุกๆ ข้อมูลที่ DM มา มีประ โ ย ช น์ มากๆครับ”

และยังโพสต์อีกว่า “เราจะสู้ไปด้วยกัน ได้บอกกับแตงโมว่าพี่มา ช่ ว ย แล้วนะ โมก็มา ช่ ว ย พี่ด้วยล่ะ

ช่วยกัน ค รั บ อย่า ท้ อ ใจกับเรื่องอื่นๆ คุณจะไม่ เ พิ ก เ ฉ ย ต่อการ จ า ก ไป ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ ค ว ร ถึงเวลาของเขาจริงๆ”

ก่อนลงพื้นที่ ชายได้โพสต์ข้อความลงใน ไ อ จี ส่ ว น ตัวว่า สิ่งที่ช่วยได้ตอนนี้คือบ้านเรือนอาคารริมแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

และยังได้ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ตลอดเวลา2เดือนที่ผ่านมา และล่าสุด เ จ้ า ตัวได้โพสต์รูป ร่ ว ม เ ฟ ร ม กับแตงโมพร้อมข้อความ ช ว น ส ง สั ย ก่อน แ ถ ล ง ค ดี

“นั่นคือความ ยุ ติ ธ ร ร ม ที่จะ เ กิ ด ขึ้นกับแตงโม จะ ปิ ด หู ปิ ด ตาให้คิดว่าคุณคิด ถู ก อยู่ฝ่ายเดียว แล้วคนอื่น ผิ ด หมด​นั้นไม่ได้”

แต่ในเมื่อทุกอย่างยังเป็นความ ลั บ “เราก็จะค้นหาต่อไป จ น กว่าทุกอย่างจะเปิด เ ผ ย เราจะ ลุ ก ขึ้นสู้ ท ว ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้เธอ แตงโม”

แตงโม นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *