ปิดตำนาน แก๊ง 3 ช่า หม่ำ-เท่ง-โหน่ง

เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จัก สำหรับ แ ก๊ ง 3 ช่ า แ ก๊ ง ต ล ก สุด ฮ า ล่าสุด เอ็ม บุษรา คั ม ได้เปิดใจ แ ก๊ ง 3 ช่ า ทั้งพ่อหม่ำ จ๊ ก ม ก

ลุงเท่ง เ ถิ ด เ ทิ ง และ น้าโหน่ง ช ะ ช ะ ช่ า ว่าตำนาน แ ก๊ ง 3 ช่ า วง แ ต ก จริงหรือไม่ทาง ยู ทู ป โดยทั้ง 3 คนประ ส า น เสียง

ตอบพร้อมกันเลยว่า “ไม่มี” เท่งบอกว่า ตากล้อง สื่ อ ส า ร ผิด แค่เปลี่ยนรูปแบบ แ ถ ม เท่งกับโหน่ง

ยัง แ ซ ว หม่ำ ท ะ เ ล า ะ กับ เ มี ย นอนใต้โต๊ะสนุ๊ก เด็กพม่ามากวาดนึกว่าตัว อ ะ ไ ร โดยเท่งบอกว่า

ครอบครัวนี้สามวันดีสี่วันไข้ เวลาอำกัน มั น ต้องมี มู ล แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องใน อ ดี ต ที่เราไม่สามารถ แ ก้ ไ ข ได้

ส่วนตู้ ม ห า ส นุ ก เท่ง เล่าว่า รถตู้ลุงปรับเบาะนอนได้เลย มีเล่น ไ ฮ โ ล ได้ อยาก สู บ บุ ห รี่ ก็ สู บ กดเล่น เ ชี ย ร์ บอล ส นุ ก มาก

เป็นภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็น เ กิ ด ขึ้นในรถตู้ หม่ำ เท่ง โหน่ง นั่งดู ห นั ง 3 คน ร้ อ ง ไ ห้ หมดเลย เพราะเกี่ยวกับพ่อ

หม่ำ อำโหน่ง ไป เ อ า ใครมา เอาคนใต้อยู่หลัง เ บ า ะ โหน่ง อึ ก อั ก บอกเรื่อง ส มั ย ไหนแล้ว แต่ก็ไม่เคย โ ก ร ธ กันเพื่อนแค่อำ

แถมเท่งยัง เ ล่ า เรื่อง ฮ า ของโหน่ง มีครั้งหนึ่งจะไม่เข้าบ้าน ต้องพาไปอาบน้ำ ม น ต์ แต่ถ้าจะอาบให้พี่เท่งอาบด้วย

และการที่แต่ละคนเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่เข้า ว ง ก ารมา มันก็ตามธรรมชาติ มี แ ว้ บ แอบคิด ห ล ง ตัว ลื ม ตัวบ้าง

แต่ถ้าวันหนึ่งไม่มี แ ก๊ ง 3 ช่ า แล้ว ก็ไม่รู้ใครจะ เ ห ม า ะ มาเป็น แ ก๊ ง 3 ช่ า แทนเลย เอ็มเลยบอก พี่แจ๊สไง แต่ก็ เ ก่ ง กันคนละแบบ

เท่ง ยังบอกอีกว่า มั น คนละคน ไม่ใช่เพราะพวกเรา เ ก่ ง หรอก กำลังมองว่า ใครที่ คิ ด แบบเรา3คนก็คิดไม่ได้ ให้เ ล่ น แบบแจ๊สก็ไม่ได้เหมือนกัน

หม่ำ

เท่ง

โหน่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *