หนุ่ม กรรชัย เม้าธ์ภรรยาออกสื่อ ทำงานหนัก

หลังจาก ห า ย เงียบไปนาน อ ดี ต นั ก แ ส ด ง มาก ฝี มื อ อย่าง “เมย์ ปทิดา” ภ ร ร ย า “หนุ่ม ก ร ร ชัย”

พา พ ร ะ น า ง เกรท วรินทร และ แพทริเซีย กู๊ด จาก ล ะ ค ร ป ม เ ส น่ ห า ทางช่อง3 มา เ ปิ ด ใจใน 3 แ ซ่ บ

งานนี้ พ ร ะ น า ง ถึงกับต้อง เ ม้ า ธ์ ความ ทุ่ ม เ ท ของผู้ จั ด ว่าสมบูรณ์ทุก ฉ า ก จริงๆ งานนี้ทำ ก ร ร ชั ย อ ด ใจไม่ไหว

ถึงกับต้อง แ ซ ว ภ ร ร ย า มีคิ้วกระ ด ก ๆไหม เหมือนตอน เ ล่ น เรื่อง ร อ ย ไหม กับ แอฟ ขณะที่ แอฟ ช่วย ค อ น เ ฟิ ร์ ม

พี่เมย์พลังมาเต็ม ใช่ไหม แค่หันมามองก็…ค่ะ เกรท ถึงกับ หั น ไปถาม ติ ด ต ล ก ก ร ร ชัยว่า

หลายคนมองว่ามาเป็นผู้ จั ด ช่อง3 ครั้งแรก เพราะ หนุ่ม ก ร ร ชัย ส า มี พามาหรือเปล่า หนุ่ม รี บ แ จ ง ทันที

เมย์ บอกเองว่า ถ้าใครเคยเห็น ผ ล งานเมย์ก็จะพอทราบ มื อ เมย์มาบ้าง เขาอยากได้ผู้ จั ด แ น ว ใหม่ด้วย เลยได้ คุ ย กัน

จะเกี่ยวกับครอบ ค รั ว มีมือที่ ส า ม เข้ามา ชีวิตจริงยิ่งกว่า ล ะ ค ร ทำจาก ชี วิ ต จริง ก็จะคุยกัน แ ล ก เปลี่ยนความ คิ ด เ ห็ น กัน

เรื่องครอบ ค รั ว ตนเอง ส่วนมากก็ ต่ า ง คน ต่ า ง ทำงาน พี่หนุ่มยิ่ง ยุ่ ง มาก ทำงาน ห นั ก และ เ ห นื่ อ ย มาก

มายูเองก็รู้ว่าพ่อแม่ทำงาน ห นั ก เคย ช ว น เล่น ล ะ ค ร เขาบอกไม่ เ ล่ น ด้าน กรรชัย เผย ติ ด ต ล ก ด้วยว่า เขาคงไม่เล่น ล ะ ค ร

เขาเป็นคนที่ไม่ รั บ ฟังคำ สั่ ง ใคร แม้กระทั่งพ่อเขาเอง เขาเป็นเด็กที่ถ้าเขาทำเดี๋ยวเขาทำให้เอง ต้องมี วิ ธี การ คุ ย กับเขา

เมย์ ปทิดา

หนุ่ม กรรชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *