คิม-หมาก ลั่นข่าวดี 2 เด้ง หลังพร้อมแต่งงานแล้ว

หลังจากที่ ค บ กันมาถึง 8 ปี แ ฟ น ๆ เ ชี ย ร์ เป็น คู่ จิ้ น ให้ทั้งคู่ รั ก กันจริงๆ ระหว่าง คิมเบอร์ลี่-ห ม า ก

ทั้งคู่เริ่มความ สั ม พั น ธ์ ด้วยการเป็นเพื่อน แ ก๊ ง เดียวกัน จากการเป็น นั ก แ ส ด ง หน้าใหม่ใน ล ะ ค ร เรื่อง

สี่ใจ แ ห่ ขุ น เขา และอีกหลายๆเรื่อง ทำให้ เ กิ ด กระ แ ส คู่ จิ้ น สุดท้ายก็ได้ รั ก กันจริงๆ หลัง แ ฟ น ๆ เ ชี ย ร์ ห นั ก

ย อ ด ฟ อ ล โ ล เวอร์ใน ไ อ จี ส่วนตัว ท ะ ลุ 10 ล้ า น ด้วย เรียกได้ว่า ลั ค กี้อิน เ ลิ ฟ แอนด์ ลั ค กี้อิ น เ ก ม แบบสุดๆ

จากคู่ จิ้ น สู่คู่จริง ในที่สุดก็ได้เห็นคู่ รั ก ซุ ป ต า ร์ หมาก คิม พร้อม ก้ า ว สู่ ส ถ า น ะ ว่าที่ คู่ชีวิต

เรียกได้ว่าตอนนี้ ปั ง ทั้งเรื่อง ง า น และเรื่องความ รั ก เพราะ ห นุ่ ม หมากเพิ่งขอ ส า ว คิม แ ต่ ง ง า น ไปเมื่อไม่นานนี้

สุด โ ร แ ม น ติ ก ณ เมืองใน ฝั น ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท่ า ม กลาง เ ห ล่ า เพื่อนพ้องและคน ดั ง ใน ว ง การ บั น เ ทิ ง

โดยมีเพื่อน ส นิ ท อย่าง คู่ รั ก ซุ ป ต า ร์ ณเดชน์-ญาญ่า ร่วม ยิ น ดี ใน โ ม เ ม น ต์ ดังกล่าวด้วย

คิมเบอร์ลี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *