ธัญญ่า ชี้แจงเรื่องแม่ ลั่นยอมอกกตัญญู

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง สาว อย่างธัญญ่า อาร์สยาม ที่ ต อ น นี้ กำลังมี ป ร ะ เ ด็ น ร้อนเรื่องแม่ เนื่องจากเจ้าตัวได้โพสต์ถึง

เรื่องจะไม่ใช้ ห นี้ แทน หากแม่ไป ยื ม เ งิ น ใคร จน ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส ดัง ที่เหมือน ป  ร ะ จ า น แม่ตัวเอง และ อ ก ตั ญ ญู

ล่าสุด สาวธัญญ่า ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า ตนนั้น ย อ ม รั บ ว่าตอน นั้ น คิดน้อยไป แต่ก็แค่อยากบอก ทุ ก ค น ที่แม่ไป ยื ม เ งิ น หรือเป็น ห นี้ ว่า

ให้มาบอกกับตน เพราะตนไม่ ส า ม  า ร ถ ตามได้ และที่ออกมา ป ร ะ ก า ศ แ บ บ นี้ หลายคนคงจะ ม อ ง ทำไมไม่ คุ ย กันก่อน ก็เลยอยากจะ ชี้ แ จ ง ว่า

ได้มีการคุยกันมา ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า 2 ปี แต่มันก็ไม่จบลงสักที แล้วก่อนหน้านี้ได้คุยกับแม่แล้วว่า ถ้ามีอีกจะโพสต์ เ ฟ ซ บุ๊ ค นะ

เพราะก็มีการ ทั ก ห า คนที่แม่เคย ยื ม ว่าอย่าให้แม่ ยื ม แต่ ป ร า ก ฎ ว่าก็ยังมี ห น้ า ใหม่มา เ รื่ อ ย ๆ เลยคิดว่าควรใช้ วิ ธี นี้

ซึ่งมันคงไม่ใช่ วิ ธี ที่ดี หรือ อาจดูเป็นลูกไม่ดี ป ร ะ จ า น แม่ แต่ตน นั้ น ไม่เคยมี เ จ ต น า ที่ไม่ดีต่อแม่เลย แม่คือที่สุดของ ชี วิ ตแล้ว

ที่ทำทุกวันนี้ บ้าน รถ ทุกอย่าง คือ เพื่อแม่คนเดียว และตนไม่เคย ป ล่ อ ย ให้แม่ ลำ บ า ก เลย ให้แม่ตลอด ส่วน ค่า ใ ช้ จ่ า ย ในบ้านทุกอย่าง

ตนก็เป็นคน จั ด ก า ร เองทั้งหมด พอโพสต์ไปแม่ก็คงคิดว่า ตนไม่ เ กี ย ร ติ แต่ก็อยากบอกตรงนี้ว่าที่ทำ แ บ บ นั้น ก็แค่อยากให้แม่ดีขึ้น

อยากได้แม่คน เ ดิ ม ก ลั บ มา ไม่อยากให้ เ ดิ น ท า ง ผิด ตนไม่ขอ พู ด ถึ ง ว่าแม่เอา เ งิ น ไปทำ อ ะ ไ ร ย อ ม รั บ ว่า ห ลั ก ล้ า น

ต อ น นี้ ก็คุยกันห่างๆ แต่ตนไม่ โ ก ร ธ แม่อยู่แล้ว สักวันนึงก็ต้อง ก ลั บ มาคุยกัน เป็นแม่ลูกกันมัน ตั ด กันไม่ ข า ดอยู่แล้ว ให้ เ ว ล า ช่วย ตั ด สิ น ใ จ ท บ ท ว น ตัวเอง

แล้วตนก็อยากบอกแม่ไม่ต้อง อ า ย ใคร ขอให้ แ ค ร์ แค่ตนพอ ส่วนเรื่องรับ ป ริ ญ ญ า ไม่พร้อมมาก็ไม่ เ ป็ น ไ ร

รอวันที่พร้อมค่อย ถ่ า ย ด้วยกันใหม่  หลังจากนี้ถ้าแม่ ก ลั บ บ้  า น ตนก็ขอ คุ ย ใน ค ร อ บ ค รั ว ที่โพสต์ไปก็ไม่คิดว่าจะเป็น ข่ า ว  รู้ สึ ก ว่ามัน ห นั ก มาก

ธัญญ่า

ธัญญ่า คุณแม่

โพสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *