พญ.ของขวัญ ตอบกลับ หลังมีแชทหลุด คุยแซน

หลังจากได้ เ งี ย บ หายไปพักใหญ่ ได้พูดถึงภาพ ห ลุ ด บนเรือของแตงโมที่ ถู ก ป ล่ อ ย มาก่อนหน้านี้ หมอของขวัญได้ออกมา ไ ล ฟ์ ส ด

หลังจากไม่ได้พูดมานานมากแล้ว ทำไมต้องโทรมา ขู่ กันขนาดนี้ พร้อม แ ค ป ชั่ น ด้วยว่า “เดี๋ยวแม่ก็ ลั่ น เลยนิ”

ต่อมามี แ ช ท บุคคล ป ริ ศ น า ห ลุ ด ออกมา ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ เป็น ห ม อ ส า ว คนหนึ่ง ทั ก หาแซน “อยากได้ ท น า ย ที่ เ ก่ ง มากๆไหม

พี่ แ น ะ นำ ให้ได้นะ พี่ว่าแซน ห ลุ ด” แต่แซนอ่านไม่ตอบ และ ทั ก มาอีกว่า “ถ้าจะ โ ก ร ธ พี่พี่ไม่ว่านะแต่พี่แค่อยากบอกแซนว่าพี่ ห วั ง ดี

แต่พี่เข้าข้างแชนมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆแซนเข้าใจพี่นะ ก็หวังแต่ว่าถ้าพี่ทำให้หนูไม่ พ อ ใจ” โดยคนที่ ป ล่ อ ย แ ช ท ดั ง กล่าว

เขียน แ ค ป ชั่ น ไว้ด้วยว่า “เ ลิ ก สอง หั ว ค่ะหมอ” ช า ว เ น็ ต แ ห่ คอมเมนต์ ล่าสุด หมอของขวัญ อ อ ก มารับแล้วว่า เป็น แ ช ท  จ ริ ง

แต่มี เ ห ตุ ผ ล ที่ต้องพูดแบบนี้ ไม่ แ ถ ไปว่าถ่ายหลัง ติ ด ผ้า อ น า มั ย เพราะ ส ว ย ดี” เ สี ย ด า ย คน ป ล่ อ ย แ ช ท พูดไม่หมด

ทำไมหมอพูดแบบนั้น ไม่คิดว่าผู้ต้องหารายนี้จะเล่น เ ก ม ป ล่ อ ย แ ช ท ส่วนตัวออกมา เ บี่ ย ง เบนประ เ ด็ น แบบนี้

นิ สั ย แบบนี้ก็ไม่ แ ป ล ก ใจหรอกนะ ที่ถ่ายรูปที่ไม่ น่ า รั ก ของเพื่อนไปลงในกลุ่ม แ ช ท ที่มีคน เ ย อ ะ ๆ

เพื่อให้คน หั ว เ ร า ะ กัน รวมถึงกลับบ้านนอน ใน ข ณ ะ ที่เพื่อนคนนึงประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ กลางแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ยา”

หมอของขวัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *