เนย เปิดใจถึงรอยสักหน้า เก่งลายพราง

เรียกได้ว่า แ ฟ น ค ลั บ ยังให้ความ ส น ใจและ ติ ด ตามกันอย่างต่อ เ นื่ อ ง สำหรับ เก่งลาย พ ร า ง

กับน้องเนย เ น็ ต ไ อ ด อ ล ล่าสุด น้องเนยออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ทันทีเมื่อพูดถึง ร อ ย สั ก หน้า

เก่งลาย พ ร า ง อ ดี ต แ ฟ น เก่า ที่ได้ เ ลิ ก ร า กันไปต่างไปมีครอบครัวที่อบอุ่น

โดยต่าง ฝ่ า ย ต่างมี พ ย า น รักด้วยกันแล้วทั้งคู่ แต่ยังคงมีความ ห่ ว ง ใ ย ที่ดีต่อกัน

ซึ่ง ก่อนหน้านี้ เก่งลาย พ ร า ง ยังมาขอเป็นพ่อ บุ ญ ธ ร ร ม แต่ล่าสุดมี แ ฟ น ๆ รวมถึง ช า ว เ น็ ต

ได้คอมเมนต์ไปยังน้องเนยเองถึง ร อ ย สั ก หน้าเก่งลาย พ ร า ง ว่าคิดยังไงกับ ร อ ย สั ก นี้

น้องเนยได้ตอบกลับ “ก ล้ า ถามก็ ก ล้ า ตอบ ไม่ใช่ไม่อยาก ล บ น ะ ค ะ แต่ตอนนี้เนย ป่ ว ย อยู่

ผิวมี ปั ญ ห า เพราะเป็น ล ม พิ ษ บ่อย ถ้าหายเมื่อไหร่ แ ก้ แน่นอนจ้า จะได้ เ ลิ ก ส ง สั ย กันสักที ค่ ะ จ บ นะ”

เนย สายธาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *