เผยภาพหลานชาย นุ่น วรนุช

สำหรับ น า ง เ  อ ก สาว นุ่น วรนุช เนื่องในวัน ส ง ก ร า น ต์ ที่ผ่านมา เจ้าตัวได้เดินทางก ลั บ

ไปหาครอบครัวที่บ้าน น ค ร ป ฐ ม เพื่อ ร ด น้ำ  ดำ หั ว ข อ พ ร ผู้ใหญ่ในบ้าน

และได้เผยภาพที่เจ้าตัว ถ่ า ย รู ป ร่วม เ ฟ ร ม กับคุณพ่อคุณแม่ และ ค ร อ บ ค รั ว อย่างอบอุ่นผ่านทางไอจีส่วนตัว

แต่แล้วหลายคนก็ต่าง โ ฟ  กัส ไปที่ น้องไนท์ หลาน ช า ย สุด ที่ รั ก ของสาวนุ่น ที่ ต อ น นี้ โตเป็นหนุ่มแล้ว

โดยน้องไนท์ เป็น ลู ก ช า ย ของ พี่ ส า ว นั่นเอง ต้องบอกเลยว่า ความ ห น้ า ต า ดี ของครอบครัวนี้

ออกมาจากทาง ส า ย เ ลื อ ด อย่างแท้จริง ด้วยความที่น้องไนท์ ในวัย 14 ปี

ฉาย แ ว ว ห ล่ อ แบบ โ อ ป ป้ า ทีเดียว เมื่อสาวๆเห็นแล้วต้องต่าง ก รี๊ ด แน่ๆ

งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ๆ และ ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไปแสดงความ คิ ด เ ห็ น อย่างมากมาย

น้านุ่น กับ หลานชาย

น้องไนท์

นุ่น วรนุช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *