ชาคริต เผยภรรยาสอนใช้ชีวิตง่ายๆ

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ชื่อดัง เจ้าของ ฉ า ย า พ ร ะ เ อ ก ไม้ เ ลื้ อ ย อย่าง ชาคริต แย้มนาม ออกมาเผยถึงเรื่องราว ชี วิ ต

ของตนเอง พร้อมกับ ตำ น า น ไม้ เ ลื้ อ ย ที่ ส ะ เ ทื อ น ทั้งวงการ โดยเริ่มจาก ฉ า ย า ที่เจ้าตัวได้รับมาจาก ที่ตนเล่น ล ะ ค ร มาเยอะ

และส่วนมาก น า ง เ อ ก จะไม่ค่อยซ้ำกัน ก็เลยมักจะเป็น ข่ า ว แล้วก็ ปั่ น กันไปเรื่อย ถึงข น า ด ญ า ติ กันเอง ยังไม่อยากจะไปไหนมาไหนกับตนเลย

เพราะ ก ลั ว เป็น ข่ า ว ตนก็ อก หั ก เป็น ด้วยเป็นคนที่ จ ริ ง จั ง กับความรัก มีแฟนก็ ตั้ ง ใ จ ทำให้ดี ตนโตมาจากครอบครัวที่เป็นแม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว

จึงอยากที่จะมีครอบครัวที่ ส ม บ รู ณ์ ช่วง เ ฮิ ร์ ต สุดเคยเอา ปื น มา ยิ ง แต่มัน แ ฉ ล บ แม่มาเห็นถึงกับ ร้ อ ง ไ ห้ เลย ทำให้ ก ล า ย เป็นบทเรียน

และมีหลายคน ส ง สั ย ว่า อยากมีลูกสาวไม่กลัวหรอ ตนนั้นไม่ ก ลั ว หรอก เพราะจะ เ ลี้ ย ง ให้เป็น ท อ ม ห้ า ว ไปเลย ก็อยากมีอีกสักคน

ตอนพี่โพธิ์นั้น ได้ แ ฝ ด นะ แต่ดัน ฝ่ อ ไป1ใบ ต อ น นี้ ก็ไป เ ช ค สุ ข ภ า พ ของภรรยา แอน แล้วว่าแข็งแรงมาก เดือนที่แล้ว ไข่ตกถึง 3 ใบ เดือนนี้ 2 ใบ

ก็ต้องมา ลุ้ น อีกทีว่า จะได้ แ ฝ ดหรือเปล่า จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้หมด แต่ถ้าเป็นหญิง ภรรยาจะดีใจมาก

ตนชอบภรรยาตรงที่เขาเป็นคนใช้ชีวิตแบบ เ รี ย บ ง่ า ย ใส่เ สื้ อ ตัวละ 150-200 ไปเดินห้าง ไม่เห็นจะต้อง โ ช ว์ อ ะ ไ ร เลย

ชาคริต แอน

ครอบครัว

ชาคริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *