กรรชัย ยืนยันจะทำเพื่อแตงโม

หลังจาก แซน พร้อมท น า ย ความได้ไปยัง สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อรายงานตัวครั้งที่ 2

เนื่องจากในโลก โ ซ เ ชี ย ล ที่เป็นรูปเหมือน แ อ บ ถ่ า ย ทุกคน แ ห่ แ ช ร์ และคอมเมนต์กัน รั ว ๆ ว่าไม่ใช่ ส า ว แตงโมอย่างแน่นอน

ซึ่งมีการ แ อ บ อ้ า ง ว่าเป็นรูป ส า ว แตงโม ยื น หั น หลังบนเรือ จะเห็นผ้าสีขาวลายจุด พั น เ อ ว ไว้ เพื่อปิด ทั บ บ อ ดี้ สู ท

เพราะว่าตนเป็นคน ถ่ า ย ภาพนี้เอง และแซนยัง ยื น ยั น อีกว่า แตงโม ฉี่ ท้ า ย เรือจริง แต่ดูจากภาพแล้ว ฉี่ ได้จริงๆ เ ห ร อ

ล่าสุดวันที่ 20 เม.ย.65 หนุ่ม ก ร ร ชัย ได้นำผ้าคลุมสีขาว ค ล้ า ย ของแตงโม มา โ ช ว์ กลาง ร า ย การ เที่ยงวันทัน เ ห ตุ ก า ร ณ์

หลังหลายคนบอกหาซื้อไม่ได้ แต่ ก ร ร ชั ย พูดว่าซื้อมาจาก แ อ ป ช้ อ ป ปิ้ ง อ อ น ไ ล น์ ให้ ที ม งานหาซื้อมาให้ดู

และให้ ที ม งานเอาไป แ ช่ น้ำใส่กาแฟและน้ำ อั ด ลม ทิ้ ง ไว้ ตอนแรกสีขาวเลย อันนี้ก็จะเหมือนอยู่ในคลองในแม่น้ำ

เท่าที่ผมไปคุยกับคนที่ทำเสื้อผ้า เขาบอกว่าน่าจะเอาผ้ามา อ ะ แ ด ป กัน ด้ า น หน้าต่อผ้าออกมาสีขาว เพื่อให้ พั น รอบตัว

หนุ่ม กรรชัย

แตงโม นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *