หนุ่ม กรรชัย ติดต่อ ภรรยาแจ๊สทันที

หลังจาก แจง แ ฟ น หนุ่ม แจ๊ส  ได้ออกมาบอกว่า ส า มี น อ ก ใจ ทำ ห นุ่ ม แจ๊สถึงกับไม่ ย อ ม

เพราะ ภ ร ร ย า ฝันเหมือน จ ริ ง มาก แจ๊สฝากพร้อมข้อความถึง ภ ร ร ย า ว่า “ทำไมผู้ บ ริ สุ ท ธิ์

แบบผมต้องมา เ จ อ อะไรแบบนี้ด้วย ตื่นเช้า มาเห็น ผม ต ก ใ จ มาก ดูคุณแจงเขา ส่ ง มา สิ ค รั บ

ทำไมต้องมาใส่ ร้ า ย คนรัก เ มี ย อย่าง ผ ม ด้วย #ขอให้ ทั ว ร์ ลงอย่าง ห นั ก #saveแจ๊ส

และบอกอีกว่าเรื่องนี้ต้องถึง ท น า ย ตั้มครับ ผมไม่ ย อ ม” @jangjit ทำให้ ภ ร ร ย า ต้อง

ออกมา เ ผ ย แ ช ท ของ ส า มี พร้อมทักหา หนุ่ม ก ร ร ชัย ว่าอยากไปใน ร า ยการ โ ห น ก ร ะ แ ส

งานนี้ทำ หนุ่ม ก ร ร ชัย ต้องรีบโทรหา แจง ภ ร ร ย า แจ๊ส ทำให้มี แ ฟ น ค ลั บ คน บั น เ ทิ ง แ ห่ เข้ามา

คอมเมนต์กันแบบ รั ว ๆ อาทิ ครูเงาะ บอกว่า ไปออก เ ถ อ ะ ข อ ร้ อ ง  อยากดู ,

โอ๋ ภัคจีรา คอมเมนต์ว่า ถึงขั้น ฝั น  , หนูเล็ก ก่อนบ่าย ก็ ลั่ น ติด ต ล ก ว่า อุ้ ย เป็นต้น

แจง ปุณณาสา-แจ๊ส ชวนชื่น

หนุ่ม กรรชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *