2 คู่พระนาง เบลล่า โป๊ป กับ เก้า เกรท ถูกโยงกิ๊กนอกจอ

จาก ก ร ณี ที่ก่อนหน้านี้ ทางด้าน เ พ จ เ จ๊ ม อ ย  108 ได้ออกมาเผยเรื่องราว ร้ อ น แ ร ง ส ะ เ ทื อ น วงการ ที่ สื่ อ ถึง

น า ง เ อ ก สาว โ ส ด ว่าชอบตอนเล่น ล ะ ค ร คู่กัน แต่ชอบ พ ร ะ เ อ ก มาก แล้วดันมีคน ต า ดี เห็นทั้งคู่ไป อ ยุ ธ ย า ด้วยกัน

ดู ส นิ ท ส น ม กันเป็น พิ เ ศ ษ แต่น่าจะเป็นเรื่อง ง า น มากกว่า และยังเผยต่อว่า วันนี้ น า ง เ อ ก โ ส ด แล้ว จะ กิ๊ ก กับ

พ ร ะ เ อ ก คนนี้ ก็คิด ท บ ท ว น ว่าจะ ยิ น ดี ไหม จริงๆแล้วคนใน ก อ ง รู้มานานแล้ว ไม่ใช่แค่ พี่ น้ อ ง ถ้า ค บ กันจริง

ก็จะทำใจ จะชอบคน ฉ ล า ด หรือ ส ว ย ก็ข้ามกันไปเลย เรียกว่าเป็นการเปิด ป ร ะ เด็ น ที่ทำให้หลายคนต่าง ส น ใ จ อย่างมาก

ว่าจะ ใ ค ร กันแน่ งานนี้เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กัน ล้ น หลามทีเดียว และได้ โ ย ง ไปที่คู่ของ

พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม โป๊ป ธนวรรธน์ กับ น า ง เ อ ก สาว เบลล่า ราณี ที่หลายคนก็ต่าง เ ชี ย ร์ คู่นี้กันหนักอยู่ ก็มีบางส่วนที่ เ ป็ น ห่ ว ง

และ ข ณ ะ เดียวกันก็มี พ า ด พิ ง ไปหนุ่มเกรท วรินทร กับ สาวเก้า สุภัสรา ที่ฝ่าย ห ญิ ง เหมือนจะมี ข่ า ว เ ลิ ก ร า แ ฟ น ห นุ่ ม อย่างไรก็ตาม คงต้องให้เจ้าตัวออกมา ยื น ยั น กันเอง

โพสต์

โป๊ป เบลล่า

เกรท เก้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *