หมอบี ทำแหม่มขนลุก บอกใบอีก 1 คนสำคัญ กุมความลับคดีแตงโม

คนนี้เป็นอีกคน ถ้าได้ อ อ ก มา เ ตื อ น หรือทำนาย อ ะ ไ ร ทุกคนก็พากัน ร ะ วั ง อย่าง “หมอบี” ที่ล่าสุด

มา ร า ย การของ หนูแหม่ม ร า ย การ “โ ต๊ ะ หนูแหม่ม” ได้เขียนเบอร์ โ ท ร ศั พ ท์ เบอร์หนึ่งให้ ที ม งาน

ก่อนที่จะ อ อ ก รายการ แหม่ม บอกอยู่ดีๆก็เขียน หมอบี บอก ไม่แน่ใจว่าคนนี้ทำงานในนี้หรือเปล่า

ถ้าเข้าใจไม่ ผิ ด น่าจะเป็น ที ม งาน ซึงเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปทำงานใหญ่มากในทาง ค ริ ส ต์ มีเรื่อง ร า ว มีประโยชน์ต่อ ค ดี หนึ่ง

ซึ่งถ้า มั น มีจริงต้อง ร ะ บุ ตั ว ต น ได้ ผมไม่ชอบพูด พ ล่ อ ย ๆ ออกมา มั น ต้องมีอะไร พิ สู จ น์ ได้

หมอบี บอกอีกว่า ผม ห่ ว ง ไม่ได้ ห่ ว ง สิ่งที่เขาไปทำนะ แต่ ห่ ว ง ตัวเขาเองที่จะมี ผ ล ต่อเรื่องนี้

ทำ แหม่ม ข น ลุ ก บอก ข อ เ ลิ ก ทำรายการ และบอกว่า ได้ติดต่อไปที่เบอร์นี้แล้ว พบว่า เป็น ต า กล้องที่อยู่ในนี้

แต่เป็น ฟ รี แ ล น ซ์ นับถือศาสนา ค ริ ส ต์ ด้วย หมอบี เ ตื อ น ให้ ร ะ วั ง ตัวดีๆ อย่าไป ยุ่ ง อย่าให้ใครรู้ ห้าม หิ ว แสง เ ด็ ด ข า ด

หมอบี ยัง เ ตื อ น อีกว่า หนึ่งในเรื่องของน้ำ แ ล้ ง มากๆ สองเรื่องของ โ ค วิ ด วิ ก ฤ ต การ ข า ด แ ค ล น อาหาร

อาหาร ร า ค า แพง พลังงาน ร า ค า แพงทุกอย่าง แ ย่ อันนี้ วิ ก ฤ ต มากกว่า

หมอบี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *