อู๋​ ลาออกจากเวิร์คพอยท์

อู๋ คู่หู เ สี่ ย ตา ปัญญา ในรายการ ป ริ ศ น า ฟ้า แ ล บ เ จ้ า ของคำ เ ด็ ด เ ฉี ย บ และ มุ ข ฮ า มากมาย

ได้ออกมา เ ปิ ด ใจเรื่องราว ชี วิ ต และเผย เ ห ตุ ผลครั้งแรกที่ ล า อ อ ก จาก “เ วิ ร์ ค พอยท์”

ผ่านทางช่อง ยู ทู บ CoolWhite ซึ่งในตอนนี้เป็น “อู๋ โ ค ต ร คูล” ของ “โอ๊ต ปราโมทย์” แล้ว

โดยเผยว่าตอน ฝึ ก งาน ชอบ แ ก๊ ง สาม ช่ า จึงเลือกฝึกงานที่ เ วิ ร์ ค พอยท์ ฝึก จ บ เขาก็รับเข้าทำงานเลย

ส เ ต จ กำกับ เ ว ที ยากนะที่ เ วิ ร์ ค พอยท์ ปล่อย คิ ว ด า ร า ควบคุมเวลาทำทุกอย่างเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้ กำ กั บ

แต่ยอมรับ เ วิ ร์ ค พอยท์เป็น บ ริ ษั ท ที่ดีมาก แต่ก็มี จั ง ห ว ะ ที่ โ ถ ม เข้ามาเยอะๆ โชคดีแผนก เ ก่ า หัวหน้าเข้าใจ

และที่ออก อู๋ บอกว่า เราคิดว่าตัวเราไม่ได้เป็นแบบนั้น คนเรา ถู ก สร้างมาให้คนอื่น ตั ด สิ น อยู่แล้ว

เมื่อถาม ติ ด ต ล ก ว่าพอ โ ด น กระทำลงที่ใครไม่ได้ไปลงที่ ด า ร า ไป ต บ หัวเขา เ อ ย สารพัด อู๋ หั ว เ ร า ะ บอกอันนั้นเล่นกัน

พอเราทำงานกับพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเยอะๆ เล่นกันประจำ ไม่มี ด า ร า โ ก ร ธ ทุกคนก็ น่ า รั ก เขารู้เป็นการ แ ส ด ง

พอนอก ร า ย การก็ไป ข อ โ ท ษ เขา แต่ชอบมาก 3 รายการ ต ล ก หกฉาก ชิ ง ร้อย ชิ ง ล้ า น และ ป ริ ศ น า ฟ้า แ ล บ

แต่ถามว่า 7 ปี มีความสุขไหมทำงานที่เก่า อู๋ ยอมรับ มีความ สุ ข อยู่ เ วิ ร์ ค พอยท์ แต่อยู่ที่เดิมนานๆก็ อิ่ ม ตัว

จาก ส เ ต จ เ วิ ร์ ค พอยท์มาเป็น ค รี เ อ ที ฟ โ ค ต ร คู ล เป็นน้องใหม่เลย ซึ่งอายุมากที่สุด แต่ก็สอนเรา จ น เข้าใจทุกอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *