รปภ.ดวงดี ถูกหวย 30 ล้าน

เรียกว่า โ ช ค ห ล่ น ทั บ เลยก็ว่าได้ ชาวบ้าน ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ไปเป็น รปภ.อยู่ ก รุ ง เ ท พ ฯ

ถูก ส ล า ก กิ น แบ่ง รั ฐ บ า ล รางวัลที่ 1 ง ว ด ประจำวันที่ 16 เม.ย.65 จำนวน 5 ใบ เ งิ น รางวัล 30 ล้ า น

จึงได้เดินทางกลับมาหาลูกและ ภ ร ร ย า ที่บ้าน ผู้ สื่ อ ข่ า ว จึงได้เข้าไป ต ร ว จ สอบ เป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้

พบ นายลบ บัวไกร อายุ 59 ปี เ จ้ า ของบ้านและเป็นผู้ โ ช ค ดี คนนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้มี อ า ชี พ ทำ ไ ร่ ทำ น า แต่ ข า ด ทุ น เป็น ห นี้

ธ น า ค า ร ธ.ก.ส. จึงได้ไป ส มั ค ร งานที่ ก รุ ง เ ท พ ฯ ส่วน ภ ร ร ย า ได้งานเป็นแม่บ้าน ต้อง อ ด หลับ อ ด นอนเก็บ เ งิ น ไว้ใช้ ห นี้

และใช้ยามแก่ ช ร า ต่อมา ภ ร ร ย า ต้องกลับมา ดู แ ล หลานที่บ้านและ ต น ก็ซื้อ ส ล า ก กิ น แบ่ง รั ฐ บ า ล ทุก ง ว ด ส่วนเลขอะไรก็ซื้อ มั่ ว ๆ

แต่ครั้งนี้บอก เ อ า 19 เพราะ โ ค วิ ด 19 แต่เป็น ห ว ย ชุด 5 ใบ แต่ก็ฝากแม่ค้าไว้ก่อนเพราะไม่มี เ งิ น จ่ า ย

หลังออก ส ล า ก เสร็จตนจึงใช้โทรศัพท์ ต ร ว จ ป ร า ก ฏ ว่า ถู ก ร า ง วั ล ที่ 1 แต่ไม่ได้ ตื่ น เ ต้ น อ ะ ไ ร แล้วโทร แ จ้ ง ทางบ้าน

ส่วน เ งิ น ที่ได้ คงนำไปใช้ ห นี้ ธ น า ค า ร ก่อน แบ่งให้ลูกและแบ่ง ทำ บุ ญ และก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับลูกและ ภ ร ร ย า

ภ ร ร ย า กล่าวว่า นายลบโทรศัพท์มาหา บอกว่า “ส บ า ย แล้ว” ภ ร ร ย า ก็คิดว่าติด โ ค วิ ด แต่นายลบบอก ถู ก ร า ง วั ล ที่ 1 ภ ร ร ย า ดีใจมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *