แซน เป็นคนถ่ายรูป แตงโม บนเรือ

หลังจากที่ เ งี ย บ ห า ย ไปใช้ชีวิตปกติ ล่าสุดวันที่ 17 เม.ย.65 “แซน วิศาพัช” หนึ่งในคน บ น เรือ ที่ “แตงโม นิดา” พ ลั ด ต ก เ สี ย ชี วิ ต

ได้เดินทางมา ร า ย งานตัวครั้งที่ 2 ที่ สภ.เมืองนนทบุรี หลัง ต ก เป็นผู้ ต้ อ ง หากระทำการโดย ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ต า ย

หลังจากมีการ แ ช ร์ ภาพใน ท วิ ต เ ต อ ร์ เป็นรูปแตงโมยืน หั น หลังบนเรือ แซนบอกเป็นคน ถ่ า ย เอง และส่งให้แค่ ตำ ร ว จ กับเพื่อนบางคน

แต่ไม่รู้ทำไมภาพ ห ลุ ด มาได้ และขอ ยื น ยั น ว่า ฉี่ ท้ า ย เรือจริง แต่สังคม ส ง สั ย ว่าชุดที่ใส่สามารถ ฉี่ ท้ า ย เรือได้หรือไม่

ที่ผ่านมาได้คุยแค่กับกระติก ใช้ ชี วิ ต ปกติ แต่ก็มี อุ ป ส ร ร ค บ้าง แซน ฝากถึง นายอัจฉริยะ หลัง แ จ้ ง ว่าตนไปให้การ เ ท็ จ ทำให้เรื่องยังไม่ จ บ

และรอวันที่ 22 เม.ย.65 ว่าจะปิด ค ดี ได้หรือไม่ เพราะอยาก ก ลั บ มาใช้ชีวิตปกติ ขณะที่นายพรศักดิ์

ได้คุยกับแซนเรื่องการ ฟ้ อ ง ก ลั บ จะดูเป็น ก ร ณี ไปแต่ยังไม่ได้ กั ง ว ล ใจ และจะ นั ด แซนครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 เม.ย.

ส่วน ไ ฮ โ ซ ปอ กับ โรเบิร์ต จะให้มา ร า ย งานตัวครั้งที่ 6 ในวันที่ 28 เม.ย.

แซน วิศาพัช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *