ต๊อด ปิติ และ นุ่น วรนุช เผยภาพสุดน่ารัก

“นุ่น วรนุช” กับ แ ฟ น หนุ่ม “ต๊อด ปิติ” ล่าสุดได้ เ ผ ย ภาพคู่ของทั้งสองคนกับ เ จ้ า ตัวน้อย

ทำหลายคน เ ชื่ อ ว่า เป็น โ ม เ ม น ต์ ที่ทุกคน ร อ ค อ ย ว่าเมื่อไหร่ นุ่น-ต๊อด จะมีเป็นของตัวเอง

แต่ก็ ข อ แสดงความ ยิ น ดี กับ “ท า ย า ท สิงห์คนใหม่” ต ร ะ กู ล ภิรมย์ ภั ก ดี เป็นครั้งแรก

งานนี้ทำ แ ฟ น ๆ เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ แสดงความ ยิ น ดี กันอย่างมากมาย

และดูจากภาพที่นุ่น อุ้ ม เ จ้ า ตัวน้อยดูแล้ว อ บ อุ่ น มาก ดู ค ล่ อ ง มือ มีความเป็นคุณแม่ สู ง มาก

คงอยากเป็น คุ ณ แม่แบบเต็มตัว มั น คงจะดีต่อใจ โดยน้องพรีน เป็น ลู ก ส า ว ของสาวเตย ปรีดิ์รติ

เป็นน้องสาว แ ท้ ๆของ ห นุ่ ม ต๊อด นั่นเอง ท่ า ม กลางความ ยิ น ดี ของครอบครัว

ทั้ง แ ฟ น ๆ และคนใน ว ง การ บั น เ ทิ ง ร่ ว ม แสดงความ ยิ น ดี กับหลานสาวคนใหม่กันอย่างมากมาย

นุ่น วรนุช-ต๊อด ปิติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *