ส้มเช้ง สามช่า เปิดสาเหตุไม่ไปร่วมงาน โหงวเฮ้ง ลูกชายของเท่ง เถิดเทิง

ถ้าหากจำกันได้ ลูกชายของตลกชื่อดังอย่าง โหงวเฮ้ง ลูกของเท่ง-เถิดเทิง


ที่ได้เข้าพิธีอุปสมบท ไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางพี่น้องครอบครัว


และยังรวมถึงเหล่าคนดังตลกอย่าง โหน่ง ช ะ ช ะ ช่ า, ห ม่ำ จ๊ ก ม ก, ตุ๊ กกี้ สามช่ า


และยังมีเหล่าบรรดาล ยูทูป เป อ ร์ และเพื่อนๆมีมากมาย ที่ได้ไปร่วมอนุโ มท น าบุ ญในครั้งนี้


แต่สิ่งที่เป็นคำถาม ต่อหลายคนนั้นคือ ส้ ม เ ช้ ง ส า ม ช่ า และลูกสาวของเธออีกสองคน


ที่เป็นเ ค รื อญ า ติเดียวกัน แต่ไม่ได้ร่วมงานบวชในครั้งนี้ จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงผ่านช่อง ยู ทู ป ส่ ว นตัว


โดยมีลูกสาวอีกสองคน ร่วมอยู่ในค ลิ ปวีดีโอยูทูปในครั้งนี้ด้วย โดยเริ่มจากส้ ม เ ช้ ง เผยว่า


พี่น้องของแม่ มีตั้ ง 6 ค น ไม่มีใครว่างที่จะไปเลยหรอ ถ้าคิ ด บ ว ก ก็ ค ง ก ลั ว พ ว ก เ ร า ติ ด โ ค วิ-ด19


โดยทางด้านลูกสาวได้เผยว่า ลุงไดพู ดว่า ไม่อยากให้ไป เพราะง า น มั น เ ล็ กไม่ มีอ ะไรมากมาย


ทางด้านส้มเช้งก็สวนต่อว่าทำนองว่า พี่ น้ อ งไม่ได้ จัดงานเ ล็ กๆ แต่ค นเ ย อ ะ..


จนท้ายสุด ก็เผยความจริงว่า บ้านของส้มเช้งไม่ได้รั บคำเ  ชิ ญ ถึงแม้ว่าจะเห็นคำเ ชิ ญ จ า ก โ ซ เ ซี ย ลแล้ว


แต่รู้สึกว่า เป็นญาติสนิท มันควรจะมีการทักหา บ อ ก กั น ห น่ อ ย ว่ า จ ะ บ ว ช

ภาพของส้มเช้ง สามช่า

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *