สุนารี ลั่นถึง แต้ว ภูมิใจแทนพ่อ

ภู มิ ใ จ แทนคุณพ่อ คำ พู ด ของ นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง ชื่อดังสุนารี ราชสีมา ที่ พู ด ถึ ง ด า ร า สาว มากความ ส า ม า ร ถ

อย่างสาวแต้ว ณฐพร จากการที่ตนได้ ร่ ว ม ง า น ตัว ล่าสุด กับ แต้ว ใน บ ท บ า ท ของ ยู ทู ป เ บ อ ร์ อย่างเต็มตัว

โดยได้ร่วม ร้ อ ง เ พ ล ง กันในเพลงคนที่ ถู ก จำ ที่ถูก เ ป ลี่ ย น ชื่อมาจากเพลงคนที่ถูก ลื ม  ซึ่งเพลงนี้ สาวแต้ว ตั้งใจ

ทั้ง ร้ อ ง และ แ ส ด ง เอ็มวีนี้ด้วยตนเอง บ ท เ พ ล ง ถูก ถ่ า ย ท อ ด ออกมาผ่าน การ แ ส ด ง การ ร่ า ย รำ

เป็นการที่สาวแต้ว ได้ รำ ลึ ก ถึงคุณพ่อที่ จ า ก ไ ป ด้วยการ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ จนคุณสุนารี ถึงกับเอ่ยปากชม

และบอกว่า ภู มิ ใ จ ในตัวของสาวแต้ว ข น า ด ตนเป็นคนอื่น ถ้าเป็นคุณพ่อของแต้วเองก็ต้อง ภู มิ ใ จ มากเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมี น า ง เ อ ก รุ่น พี่อย่างสาวอั้ม พัชราภา ก็ได้ แ ช ร์ ผ ล ง า น ของแต้วเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็น นั ก แ ส ด ง สุดยอดความ ส า ม าร ถ จริงๆ

หลังจากนี้ แฟนจะสามารถ ติ ด ต า ม ผลงานของสาวแต้วผ่าน ล ะ ค ร ทีวี และผ่านช่อง ยู ทู ป ของสาวแต้ว ชื่อช่องว่า taewaew_natapohn

และอีก2 บ ท เ พ ล ง ของสาวแต้วคือ babyboo ร่วมร้องกับหนุ่มกวิน และ คนที่ถูกจำที่ร่วมร้องกับคุณสุนารีในครั้งนี้ ทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆ

สุนารี

แต้ว

โพสต์อั้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *