ส้มเช้ง เผยชัดเหตุไม่ได้ร่วมงานบวช ลูกชาย เท่ง เกาเหลา?

จาก ก ร ณี โหงวเฮ้ง ลูกชายคนโตของ นั ก แ ส ด ง ต ล ก ชื่อดัง อย่าง เท่ง เถิดเทิง ที่เมื่อช่วงต้นเดือน มี น า ค ม ที่ผ่านมา

ได้เข้าพิธี อุ ป ส ม บ ท วัดอุดมธานี นครนายก โดยทางพ่อเท่งและคุณแม่ นั้นต่าง ป ลื้ ม ปิ ติ ที่ได้เห็นชายผ้า เ ห ลื อ ง ของลูกชาย

รวมทั้งพี่น้อง ญาติ ผู้ใหญ่ ในวงการ ต ล ก และเหล่าบรรดา ยู ทู ป เ บ อ ร์ ก็ต่างมาร่วมงาน บ ว ช กันอย่างมากมาย

แต่หลายคนก็จับผิด สั ง เ ก ตุ เมื่อไม่เห็นด้าน ส้มเช้ง สามช่า มาร่วมงาน บ ว ช หลานชาย ทั้งที่เป็น ญ า ติ พี่ น้ อ ง และยังเคย ร่ ว ม  ง า น กับเท่ง จึงเกิดข้อ ส ง สั ย ขึ้น

ล่าสุดด้านส้มเช้ง ได้ออกมาเผย ส า เ ห ตุ ที่ไม่ไป ร่ ว ม ง า น บ ว ช ผ่านทางช่อง ยู ทู ป ของตัวเอง ที่ว่า พี่น้องที่บ้านมี 6 คน รวมไปถึงยายด้วยก็ไม่ได้ไป

จะไม่ใคร ว่ า ง เลยหรอ แต่คิดใน แ ง่ ดี ก็คง ก ลั ว จะ  ติ ด. ..โ.. …ค… ..วิ.. …ด.. .เป็น ห่ ว ง แหละ และด้านลูกสาวของส้มเช้งเผยต่อว่า

คำ ต อ บ ของลุงนะ ไม่อยากให้ไปกัน เพราะเป็นงาน เ ล็ ก ๆ ไม่มี อ ะ ไ ร คนน่าจะ เ ย อ ะ เรื่องของเรื่องก็คือพวกตนนั้นไม่ได้รับ คำ เ ชิ ญ เห็นแต่ใน โ ซ เ ชี ย ล

ก็เลยรู้สึกว่า เป็น ญ า ติ ใ ก ล้ ชิ ด กัน ก็น่าจะทักมา เ ชิ ญ หรือมาบอกหน่อยว่าจะ บ ว ช นะ แต่ก็ไม่ได้ น้ อ ย ใ จ หรือ อ ะ ไ ร

แค่จะอยากบอกที่หลายคน ส ง สั ย แบบสรุปเลยว่า พวกตนไม่ได้รับ เ ชิ ญ แบบ ท า ง ก า ร ส่วนตัว เลยไม่ ก ล้ า ที่จะไป ยื น ยั  น ว่าไม่ได้มี ปั ญ ห า อ ะ  ไ ร กัน

ส้มเช้ง

บ ว ช พ ร ะ

พิธี บ ว ช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *