เบสท์ คำสิงห์ อวย น้องชายทำเงินได้หลายล้าน

“น้องโบ๊ท ภู ว รั ก ษ์ คำสิงห์” ลูกชาย “สมรักษ์ คำสิงห์” ถึงแม้ อ า ยุ ยัง น้ อ ย แต่ความ ส า ม า ร ถ นั้นไม่ ธ ร ร ม ด า

ตอนนี้เรียกว่า ก ร ะ แ ส ตอบ รั บ ดีมาก สำหรับ ภ า พ ย น ต ร์ เรื่อง “แดง พ ร ะ โ ข น ง” ผลงาน กำ กั บ ภ า พ ย น ต ร์

เรื่องแรกของ “แจ๊ค แ ฟ น ฉัน” และ “เ อ็ ก ซ์ วัชระพงษ์ ปัทมะ” ที่ เ พิ่ ง ฉ า ย เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 ที่ผ่านมา

ที่ผ่านไปได้ 2 อาทิตย์กว่าๆ แต่กลับ โ ก ย ร า ย ได้ทั่วประเทศสู่ 70 ล้ า น บ า ท เลยทีเดียว

เพราะ ค า แ ร็ ก เ ต อ ร์ ก ว น ๆ แ ส บ ๆ ทั้งคู่เลยสร้าง ส ร ร ค์ ตัว ล ะ ค ร มาจากตัว ต น ของ ห นุ่ ม โบ๊ทจริงๆ

ล่าสุด “เบสท์ คำสิงห์” ลูก ส า ว นัก ม ว ย ชื่อ ดั ง ได้โพสต์ข้อความถึงน้องชาย “โบ๊ท คำสิงห์” เป็นหนึ่งใน นั ก แ ส ด ง

ภ า พ ย น ต ร์ “แดง พ ร ะ โ ข น ง” แถมยังเป็น ภ า พ ย น ต ร์ เรื่องแรกของน้องชาย ได้ ร า ย ไ ด้ จะ 100 ล้ า น แล้ว

โดย เบสท์ เ ผ ย ข้อความ ภู มิ ใ จ ในตัวของน้องชาย พร้อม ยื น ยั น ไม่ได้ อ ว ย น้องแต่อย่าง ใ ด เ ผ ย ว่า

เบสท์ คำสิงห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *