ไชยา พร้อม แป้ง-แชมป์ เผยชีวิตเคยคิดทิ้งทุกอย่าง

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ไชยา มิตรชัย ที่วันนี้พาลูกๆ น้องแป้ง น้องแชมป์ มาเผยเรื่องราว ชี วิ ตที่ ป ก ปิ ด แม้แต่ลูก ป่ ว ย ก็ไป เ ยี่ ย ม ไม่ได้ ต้องย้ายถึง 7 ครั้ง

เคยคิดว่าเพราะอาชีพ ลิ เ ก ทำให้มีครอบครัวไม่ได้ แต่ ต อ น นี้ ก ลั บ ใช้ชีวิตอย่างฝัน ไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่ได้ เ ปิ ด ตั ว ลูกกับภรรยา

โดยด้านเอเผยว่า 25ปีที่ปิดทุกคนเรื่องลูก พอได้ดู ล ะ ค ร เรื่องพ่อหนูเป็น ซุ ป เ ป อ ร์ ส ต า ร์ ก็ รู้ สึ ก เหมือนกับ ชี วิ ต ของตัวเอง มัน ก ลั ว ไปหมด ทุกอย่างอยู่ในกรอบ

แม้แต่ ค ร อ บ ค รั ว เราก็ตีกรอบว่าต้องอยู่ แ บ บ นี้ จะออกไปสู้ ส า ธ า ร ณ ช น ไม่ได้ มัน ทุ  ก ข์ ท ร ม า ร มาก ซึ่งลูกเข้าใจ แต่ก็เป็นแค่ ค  ว า ม คิ ด ของตน

ถึงแม้ตนจะไม่ได้ ดู แ ล ลูก  แต่ ภ ร ร ย า ก็ พ ย า ย า ม บอกกับลูกตลอดว่า พ่ออยู่ใกล้ ก็จะมีคำว่าพ่อในหัวเด็ก ก็อยาก ข อ บ ใ จลูก และภรรยาที่เข้าใจ

ด้านลูกสาว แป้ง ได้เผยว่า ตนโตมาไม่ได้อยู่กับพ่อ แต่แม่ก็จะคอย เ ปิ ด วี ดิ โ อ ให้ดูพ่อเล่น ลิ เ ก ตลอด ก็เลยไม่ รู้ สึ ก ข า ด

ส่วนด้านแชมป์ก็ว่า ไม่ได้ รู้ สึ ก  อ ะ ไ ร เพราะเราโตมา แ บ บ นี้ ก็เลยไม่ รู้ สึ ก ว่า ข า ด ความ อ บ อุ่ น เป็นครอบครัวที่ดี แต่ตนนั้น โ ก ห ก เยอะมาก เพื่อนรู้ แต่ก็ไม่มีใครพูด อ ะ ไ ร

ต่อมาได้ เอ เผยว่า ลิเก เหมือน คำ ส า ป เพราะหลาย ค ณ ะ ที่ตั้งมา จะบอกถ้าเรา เ ปิ ด ตั ว ตน ช่วงกำลังที่ มีชื่ อ เ สี ย ง ก็จะ ดั บ ทันที แล้วมันก็จริงมีให้เห็น ก็ต้อง เ ลื อ ก

ช่วงที่แป้งเกิด ตนกำลังเริ่มทำเพลง เล่น ลิ เ ก ทุกวัน พอปีที่แชมป์เกิดก็เริ่มมี ร า ย ก า ร ที วี เข้ามา ไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้เจอลูก ภรรยา

แม้แต่โทรหาก็ยังไม่ได้ เพราะ ผู้ จั ด ก า ร ไม่รู้เรื่องครอบครัว เราลงใต้ 1 ปีเต็ม จนด้านภรรยาคิดว่าตน ทิ้ ง ไปแล้ว และเริ่ม ย้ า ย บ้าน

จนแม่ยายให้ภรรยา ก ลั บ ไปอยู่บ้าน แต่ด้าน ภ ร ร ย า เ ลื อ ก ที่จะรอตน แต่ทุกอย่างผ่านมาได้ตนก็มี ร อ ย ยิ้ ม และความสุข

เอ ไชยา

ครอบครัว

แชมป์ แป้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *