อดีตสามีไม่เคยลืม แนท เกศริน ทำสิ่งนี้หลังหย่า

หลัง จ า ก ทั้งคู่ได้ เ ลิ ก ร า กันไปก็ไม่ได้เห็น โ ม เ ม น ต์ อ ะไ ร ของทั้งคู่อีกเลย

สำหรับ น า ง แบบ สุ ด เ ซ็ ก ซี่ อย่าง “แนท เกศริน” ที่ ห ย่ า กับ อ ดี ต ส า มี ชาวต่างชาติ

เนื่อง จ า ก เธอขอ ห ย่ า ไปตั้งแต่ปี 2560 แต่อีก ฝ่ า ย ไม่ ย อ ม และใน ช่ ว ง เดือน พ.ค.2564

เธอได้ประ ก าศ ว่าเธอ โ ส ด “การเดินทาง สิ้ น สุดแล้ว แนทขอ อิ ส ร ภ า พ คื น

จ า ก กันด้วยดี เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน” แต่ ล่ า สุ ด ทำทุกคน ฮื อ ฮ า มาก

เมื่อสาวแนทได้ โ พ ส ต์ ภาพขณะ วิ ดี โ อ ค อ ล คุยกับ อ ดี ต ส า มี พร้อม ร ะ บุ ข้อความไว้ว่า

“อ ดี ต ส า มี ไม่เคย ลื ม เรา แล้วแบบนี้จะ มู ฟ อ อ น ได้ยังไง ค ะ โทรมาหาตั้งแต่ตี 5”

และบอกอีกว่า “มิ ต ร ภ า พ ย่อมสำคัญเสมอ ถึงแม้ ส ถ า น ะ ของเราสองคนจะเปลี่ยนไป”

แนท เกศริน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *