วาววา เผยเรื่องชีวิตคู่มีปัญหา

สำหรับ น า ง เ อ กชื่อดัง วาววา ณิชชา ที่มี ฝี มื อ ในการ แ ส ด ง จนแฟนๆต่างประทับใจ และมี ผ ล ง า น มาให้ชมอย่างมากมาย

ล่าสุดได้ออกมาเผยเรื่องราว ชี วิ ตคู่ ผ่านทาง ร า ย ก า ร ค ลั บ ฟ ร า ย เดย์ โ ช ว์ โดยว่าตนนั้นอยากจะถามพี่อ้อย พี่ฉอด ซึ่งเป็น พิ ธี ก ร ของรายการว่า

เ ว ล า  ที่ทุกคนเจอคนที่ใช่ แล้วอยากที่จะ แ ต่ ง ง า น ด้วย  อ ะ ไ ร ที่บอกว่าคือ ค น นี้ ใช่สุด เหมือนกับตนที่ รู้ สึ ก ว่าใช่ แค่พอมีเรื่องใน ชี วิ ต ป ร ะ  จำ วัน เข้ามา

ก็ รู้ สึ ก ว่า เ ห นื่ อ ย ต้อง พ ย า ย า ม ปรับตัว หรือมันไม่ใช่ คนที่ใช่ควรที่เข้ากันได้ทุกเรื่องไหม โดยด้านพี่ฉอดเผยว่า มันไม่ควรที่จะมีคำว่า ต้ อ ง เลย

แต่ทำสิ่งไหนแล้วมีความ สุ ข ก็อยู่ตรงนั้น ก็ไม่ แ ป ล ก ที่จะ ท ะ เ ล า ะ กัน มันเป็นเรื่อง ธ ร ร ม ช า ติ แค่ พ ย า ย า ม ป รั บ ทุกอย่างให้พอดีกัน

และวันนี้ ที่รั ก  กั น มีความ สุ ข หรือ ทุ ก ข์ มากกว่ากัน แต่ถ้ามองอีกมุม วาววาก็มีทุกอย่างนะ ที่มีคนนึง ข้ า ม โ ล ก เพื่อมาหาเรา ถ้าเขาไม่รัก ก็คงไม่ทำ แ บ บ นี้

แล้วพี่อ้อยก็ว่า ตอน ช อ บ ก็ใช่หมด แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งไม่ ช อ บ แล้วก็คงจะ ก ล า ย เป็นไม่ใช่ บางทีก็ไม่ต้องมี เ ห ตุ ผ ล ทุกเรื่อง

 

อย่างที่จะถามว่าคนที่ แ ต่ ง ง า น ด้วยจะต้อง ค ลิ ก ขนาดไหน ตัวพี่ฉอดมองว่า เราสองคน เ ห มื อ น ต้อง เ รี ย น รู้ สิ่งใหม่ของกันตลอด

เอาว่ามีความ สุ  ข กับจุดที่ต้อง เ ลื อ ก ดีกว่า ส่วนด้านอั๋นได้คุยกับวาววา มี อ ะ ไ ร ที่อยากจะบอกกับ เ ฮ น รี่ ไหม ซึ่งด้านวาววาถึงกับน้ำตาคลอ

พูดว่า พวกพี่ได้ให้ตนมองถึง จุ ด ที่คุณ ย้ า ย ป ร ะ เ ท ศ มา ถึงแม้คุณจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่ก็ยังนั่งฟัง ข อ โ ท ษ ทุกๆอย่าง รักคุณ

ส่วนเฮนรี่ ที่เป็น แ ฟ น หนุ่มของสาววาววา เอ่ยว่า ตนจะทำให้ วาววา มีความสุข และจะเดินไปด้วยกัน อีกอย่างวาววา เป็นคนที่ทำให้ตนอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น พร้อมที่จะ ซั พ พ อ ต ทุกอย่าง

วาววา

วาววา เฮนรี่

จากรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *