เอ๋ ยอมเผยแล้ว ที่ผอมลง เพราะสิ่งนี้

สำหรับ ค ร อ บ ค รั ว ส กิ ด ใ จ ที่ยกครอบครัวไปเที่ยว พั ก ผ่ อ น ที่ ท ะ เ ล มัลดีฟล์ โดยทางด้านคุณพ่อ ป๋อ ณัฐวุฒิ

กับ คุณแม่ เอ๋ พรทิพย์ เป็นคน ดู แ ล ลูกชายทั้งสอง น้องภูดิศ และน้องเภา กันเองแบบไม่มีพี่ เ ลี้ ย ง

แล้วด้านภูดิสก็เป็น ต า ก  ล้ อ ง ส่วนตัวให้คุณแม่เอ๋ หลังจากที่เผยภาพออกมาทำเอาหลายคนต่างว่า สาวเอ๋ นั้นดู  ผ อ ม ลงไปมาก

ล่าสุดด้านเอ๋ พรทิพย์ ได้ออกมาเผยถึง ส า เ ห ตุ ว่าทำไมถึง ผ อ ม ล ง ว่า ปีนี้เป็นปี ช ง แล้วมีคนทักถึงเรื่อง สุ ข ภ า พ

จึงต้องหันมา ดู แ ล มากขึ้น ทั้งที่ ป ก ติ ก็เป็นคนที่ ดู แ ล ใส่ใจเรื่อง สุ ข ภ า พ อยู่แล้ว แต่หลังจากที่ ค ล อ ด น้องเภา

ตนก็ ผ อ ม ลงมาตลอด แค่ ต อ น  นี้ ผอมลงกว่าเดิม ยิ่งเรา อ า ยุ มากแล้วจึงต้อง ค ว บ คุ ม การกิน

เพราะกลัวจะเป็นพวก ไ ข มั น ความ ดั น ส่วนเรื่อง ค ลั่ ง ผอมนั้นตนไม่กลัวเลย เนื่องจากตนเป็นคนชอบกิน

ก็จะกิน ป ก ติ แล้ว อ อ ก กำ ลั ง ก า ย อีกอย่างช่วงนี้ตนกำลัง ข า ย อ า ห า ร เ ส ริ ม ด้วย จึงต้อง ดู แ ล ตัวเอง พิ เ ศ ษ หน่อย

เดี๋ยวจะไม่มีคนมา ซื้ อ จากที่เราเคย อ้ ว นมากก่อน จึงรู้ว่า ผู้ ห ญิ ง ทุกคนอยาก ส ว ย ก็ ข า ยดีมาก

สาวเอ๋

เอ๋ กับลูกชาย

เอ๋ กับ ป๋อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *