นักร้องลูกทุ่ง ฮาย เกิดอาการหน้าบวมหนัก

เรียกได้ว่า น่ า เป็น ห่ ว ง สำหรับนัก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง รุ่ น ใ ห ญ่ อย่าง “ฮาย อาภาพร”

ที่มี พ ลั ง เสียงเป็น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ และ เ จ้ า ตัวยังมี อ า ร ม ณ์ ขั น สร้างเสียง หั ว เ ร า ะ

ให้ แ ฟ น ๆ อยู่บ่อยๆ และล่าสุด ฮาย ได้ โ พ ส ต์ ภาพกลางดึก สภาพหน้า บ ว ม ปู ด

จ น น่า ก ลั ว น่าเป็น ห่ ว ง พร้อมบอกว่า มา ถ่ า ย หนังใน หุ บ เขา โ ด น ต่อ ต่ อ ย

ทำให้ แ ฟ น ค ลั บ พากันเข้า ค อ ม เ ม น ต์ เป็น ห่ ว ง ขอให้ ห า ย ไวไว แต่บางคนก็ถามว่า

โดน ต่ อ ย จริงๆหรือ แ ต่ ง หน้าเข้า ฉ า ก กันแน่ ด้ า น ฮายก็ได้ออกมา เ ผ ย ว่า

ที่จริงแล้วเป็นเพียงการ แ ต่ ง หน้าเข้า ฉ า ก เท่านั้น เรียกว่า ส ม จ ริ ง อย่างมาก

ด้วยความ ขี้ เล่นของ ฮาย นั้นก็สร้าง เ สี ย ง หั ว เ ร า ะ ให้กับหลายคนทีเดียว

ฮาย อาภาพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *