เผยสิ่งที่อยากทำ นุ่น วรนุช กับน้องสาวแตงโม

นุ่น วรนุช เผยสิ่งที่ยังไม่มี โ อ ก า ส ได้ทำกับแตงโม

แน่นอนว่า ถ้าย้อนกลับไปในวันที่ เ กิ ด เ ห ตุไม่ ค า ด คิดกับ นั ก แ ส ด ง ส า ว ชื่อ ดั ง

อย่างแตงโม-นิดา ที่เกิดการ พ ล า ด พ ลั ด ต ก เรือสปีตโบ๊ตกลางแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

ท่ามกลางคนในวงการ บั น เ ทิ ง ได้ออกเผยความรู้สึกและความ ผู ก พั น กับ ส า ว แตงโม

เช่นเดียวกับ น า ง เ อ ก ส า ว ส ว ย อย่าง นุ่น-วรนุช ที่เคย ร่ ว ม งานกับ ส า ว แตงโมอย่าง ล ะ ค ร กาษานาคา

ถ้าเมื่อย้อนไปในสมัย นั้นถือว่าเป็น ล ะ ค ร ที่ ดั ง และสร้างชื่อ เ สี ย ง เป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก

ทาง ด้ า น นุ่น ได้ เ ผ ย ความในใจ ต่อน้องสาวคนนี้หลังจากที่ ร่ ว ม งาน พิ ธี ไ ว้ อ า ลั ย ของแตงโม

โดยเธอ ย ก ให้น้องสาวคนนี้ เป็นน้องสาวที่ น่ า รั ก อีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ ข อ ให้น้องมีความ สุ ข

และเธอก็ได้ เ ล่ า ว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ก็มีความ รั ก และ ห่ ว ง ใ ย ให้กันเสมอ

ซึ่งแตงโมจะ ค อ ย ทักหาว่าอยากเล่น ส เ ก็ ต บ อ ร์ ด ด้วยกันบ้าง แต่ก็ยังไม่มี โ อ ก า ส นั้นเลย

พร้อมกับนุ่น ได้เดินเข้าไป ก อ ด เบิร์ด เพื่อให้กำลัง ใ จ ห นุ่ ม เบิร์ด แ ฟ น ห นุ่ ม ของแตงโม

นุ่น วรนุช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *