ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก สวยสง่าเหมือน นางในวรรณคดี

เรียกได้ว่าต้อง ต ะ ลึ ง กับความ ส ว ย ของ น า ง เ อ ก สาว “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก”

มีผลงานภาพ ย น ต ร์ เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า รั ก และ ล ะ ค ร ต่างๆอีกมากมาย

และนอกจากงาน ล ะ ค ร ยังมีงาน โ ฆ ษ ณ า จ น สามารถสร้างบ้าน ร า ค า 80 ล้ า น ได้

ล่าสุดก็มาถึงเทศกาล ส ง ก ร า น ต์ ใบเฟิร์นได้ แ ต่ ง ชุดไทยเป็น “กิ ริ ณี เ ท วี”

แต่งตัวเต็ม ย ศ ใหญ่ด้วยเครื่อง ภู ษ า ภ ร ณ์ และเครื่อง ถ นิ ม พิมพาภรณ์ครบ สำ รั บ

แน่นอนว่าความ ส ว ย ไม่ ธ ร ร ม ด า เ ป ล่ ง ประกายมาแต่ ไ ก ล ร า ว กับนางในวรรณคดี

ใบเฟิร์น ได้โพสต์ภาพดังกล่าวผ่าน อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่วนตัวว่า “สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ” #กิริณีเทวี

งานนี้ทำ บ ร ร ด า แ ฟ น ค ลั บ หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ชื่ น ช ม กันอย่างมาก

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *