ไลฟ์สดร่ำไห้ จอนนี่ ยุทธพล อาการลูกสาวและแม่ยายโคม่า

หลายคนคงรู้จักเขาคนนี้กันดี และคงได้คุ้นเคยกับเขาคนนี้อยู่บ้าง


สำหรับ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือเป็นที่รู้จักในนามว่า จอนนี่มือปราบ


เนื่องจากเขาคนนี้ได้มีชื่ อเสียงจากการทำค ดี จั บ กุ มผู้ร้ายอยู่บ่อยครั้ง


ล่าสุด ทำเอาชาวเน็ตหลายคนฮื อ ฮ า พร้อมส่งกำ ลั งใ จให้เป็นอย่างมาก


เมื่อเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดอยู่บนรถ พร้อมร่ำไห้อย่างหนัก ด้วยความยาวกว่า 3 0 นาที


โดยภายในไลฟ์สด มีเรื่องราวว่า แม่ยาย และลูกสาวของตนได้ ประส บ อุ บั ติ เ ห ตุถูกรถชน


และเจ้าตัวกำลังนั่งอยู่อี กคั น เพื่อที่จะตามไปรถฉุ ก เ ฉิ นข อ งโรงพยาบาลไป รพ.ส ร ร พสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


ล่าสุดทั้งคู่ได้ถึงมื อของห ม อเรียบร้อย พร้อมได้เ ผ ย อ า ก า รของแม่ยายและลูกสาวว่า..


ทางแม่ยาย กำลังอยู่ช่วงท ร ง ๆ มีแ ข น หั ก ข าหั ก ซึ่ ง อ ยู่ ร พ.ว าริ น


ส่วนลูกสาว ค่อนข้างมีอ า ก า รโ คม่ า อยู่ในห้ อ งไ อ ซี ยู พร้อมด้วยเ ค รื่ อ ง ห า ย ใ จ


ซึ่งน้องยังดิ้ นไปพักๆ ชีพจรอ อ ก ซิ เ จ นยังคงปกติอยู่ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแ พ ท ย์อย่างใกล้ชิด

ภาพของจอนนี่มือปราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *