ดาราสาวชื่อดัง ถูกมีดโกนบาดของลับ ร้องหาหมอก้อง

ร า ย ก า ร จิ้ ง จ ก ทัก ร า ย การใหม่ของทาง ช่ อ ง 3 ร า ย ก า ร ของ “คน ส า ย มู” อย่างมดดำ คชาภา

พร้อม พิ ธี ก ร ร่ ว ม อย่าง “ห ม อ ช้าง ทศพร” โดยมี แ ข ก รับ เ ชิ ญ ใน เ ท ป แรกคือ “ห ม อ ก้อง สรวิชญ์”

มดดำ ได้ถาม ห ม อ ก้อง ก ล า ง ร า ย ก า ร ว่า “จริงหรือไม่? มี ด า ร า คนหนึ่ง โ ด น มี ด บ า ด ของ ลั บ

ห ม อ ก้อง เ ล่ า ว่า เขา โ ก น แล้วก็ บ า ด เขาก็ทำการ เ ท ส ต์ แล้ว มั น ก็ บ า ด ก็เลยบอก วิ ดี โ อ ค อ ล มา

และถาม วิลลี่ แมคอินทอช ที่มา ร่ ว ม ราย ก า ร ว่าผมก็รู้เรื่องนี้ มดดำจึง เ ผ ย ว่า เขารู้กันทั้ง ว ง ก า ร แล้ว

แล้วคุณให้เขา วิ ดี โ อ ค อ ล ตอน มี ด บ า ด ห ม อ ก้องรีบ ชี้ แ จ ง “ผมพูดเล่น” ก็บอกก้องว่า มั น ประ ณ า ม แกไปทั่ว

ว่าแก ข อ ดูของ มั น ห ม อ ก้อง ถึงกับร้อง โ อ้ โ ห แล้วมันได้ เ ล่ า ไหม ว่า มั น เ อ า ผมไป ฝั น อ ะ ไ ร

 

มดดำ กล่าวว่า ป ร า ก ฏ ว่า กู น อ ย ด์ มากเลย กู โ ด น มี ด โ ก น บ า ด ตรงนั้น กู ก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูก

ห ม อ ช้างบอกยังรู้เลยว่าใคร แต่ไม่รู้ว่ามี วิ ดี โ อ ค อ ล ด้วย ห ม อ ก้อง ยื น ยั น ไม่มีการ วิ ดี โ อ ค อ ล

พร้อมทั้ง เ อ่ ย ชื่อด้วยว่า โถ่…อี หอม ทางราย ก า ร เ ผ ย รูป ดี เ จ ต้นหอมขึ้นมา พร้อมข้อความว่า “ต้นหอมเอง ค่ ะ ”

หมอก้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *