พีช พชร ถูกโยงเลิกหลังคำใบ้ คู่รักเลิกกัน มินนี่ ภัททิยา

จากกรณีที่เ พ จดังอย่างเ จ๊ม อ ย 1 0 8 ได้ออกมาใบ้คำเล่นๆผ่านเพจของตัวเอง


ว่ามีคู่รั กเ ด็ ก แ น ว พร้อมด้วยไ ฮ โ ซ เ ด็ ก ได้มีการเ ลิ ก ติ ด ต า มไอจีส่วนตัว


หนำซ้ำยังเลิกก ดไ ล ท์ และเ ลิ กโพสต์ล ง รู ป คู่ ชวนสร้างความส ง สั ยให้กับใครห ล า ยๆคนว่าเป็นใคร


จนมีชาวเ น็ ตรายหนึ่งได้เผยว่า ก ต. กับ พ ห รื อ เ ป ล่ า ที่เลิกกันแ ล้ ว?


จนกระทั่งทางด้านจ๊ะจ๋า พริมรตา และแอนนา ทีวีพูล ยังได้ออกมาเผยให้หลายๆคนกระจ่าง


โดยภายในรายการได้ระบุว่า เ ป็ น ผู้ ช า ย ที่ มีบุคลิคติ ส ต์ แถมทั้งยังร ว ย อี ก ด้ ว ย


ในขนาดด้วยกันทางด้านผู้หญิง ก็มักจะชอบเข้า เ ม้ น ต์ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลา แต่ช่วงหลังๆมา ก็ไม่ได้มีการเ ม น ต์กันอีกเลย


ทางด้านจ๊ะจ๋า ก็เลยเ ฉ ล ยว่า บุคคลที่พูดถึงอาจจะเป็น น้องมิ น นี่ ภั ท ทิ ย า และพี ช พ ช ร นั ก แ ส ด งหนุ่มหล่อ


ซึ่งทางจ๊ ะ จ๋ า ได้มีการไปตรวจเ ช็ กข้ อ มู ลว่าจริง ทั้งคู่ต่างฝ่ า ย ต่ า งไม่ได้ติ ด ต า มกันแล้วในไอจี


แต่ทั้งนี้ทั้ ง นั้ น ก็ต้องมาดูว่า ทั้งคู่เขาเ ลิ กกันจริง หรือเป็นเพียงแค่การง อ นกันแค่นั้นเอง

ภาพของน้องมินนี่ ภัททิยา

ภาพของพีช พชร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *