นิกกี้ สุดทนทำน้องร้องไห้ ขอเอาคืน

ลีน่าจัง ให้คน นั ด ส่ง โ ล เ ค ชั่ น แต่ เ ล ข า โกบอยยังไม่ติดต่อมา ทำลีน่าจัง โ ว ย ลั่ น

ว่า เ ล ข า โกบอยใช้ไม่ได้ โทรไปก็ไม่รับ เป็น เ ล ข า โกบอยได้ยังไง น้องไอซ์ เ ล ข า โกบอย ร้ อ ง ไ ห้ ห นั ก

นิกกี้เข้าไป ป ล อ บ และบอกแม่ แ ก ล้ ง น้อง โดยนิกกี้ เ ล่ า ว่า นั ด แม่ลีน่าจังมา ถ่ า ย งาน เขาเรื่อง เ ย อ ะ

แล้วมาทำน้องผม ร้ อ ง ไ ห้ เดี๋ยว ผ ม จั ด การ น้องไอซ์ เ ล่ า ถึง เ ห ตุ ก า ร ณ์ โทรไป นั ด เวลาแล้ว

แต่ยังไม่ นั ด เวลาและโกบอยเพิ่ง ค อ น เ ฟิ ร์ ม ต ก ใ จ แม่ลีน่า ด่ า นิกกี้จึงบอกว่า แม่ลีน่าจังเขา ว่ า ง หาทำ ค อ น เ ท น ต์

นิกกี้ก็บอกอีกว่าลีน่าจังมาก่อนเวลา แ ถ ม เรื่อง ม า ก ต้องมี ช่ า ง ส่วนตัวหลายอย่าง เดี๋ยว แ ก ล้ ง ลีน่าโดยไม่ได้ เ ตี๊ ย ม

ก็ได้พาน้องไอซ์ไปขอ ข ม า ลีน่าจังเขา ซี เ รี ย ส เรื่องความ ส ว ย งาม ผมจะ แ ต่ ง หน้าให้เขาเป็น ก ว น อู

นิกกี้ก็บอกกับลีน่าจังว่าน้องเขา ต ก ใ จ มาขอ ล า ออก อ ย่ า ไปทำน้องเลย ส ง ส า ร น้องเขา และลีน่าจังก็ หั ว เ ร า ะ

และเข้าไป ก อ ด น้องไอซ์ บอกว่าคุณเป็น เ ล ข า ต้อง เ ข้ ม แ ข็ ง ส ต ร อ ง ต้องรับได้ทุกอย่างต้อง อ อ ก หน้า แ ท น นายนะ

จากนั้นนิกกี้ให้ช่าง แ ต่ ง หน้าลีน่าจังไปเพลินๆ ลีน่าจังเห็นก็ ต ก ใ จ เ ดื อ ด วิ่ง ไ ล่ เ ต ะ นิกกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *