พันช์ วรกาญจน์ บอกเลิก พร้อมเผยวิธีจับกิ๊กได้ไว

เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่อยู่ในวงการมานับสิบๆ ปี สำหรับ พันช์ วรกาญจน์


ที่เป็นลูกสาวคนเดียวหาเรื่องและดูแลครอบครัว เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ยังไม่ถึง 1 0 ขวบ


ล่าสุดเธอได้มาเป็นแขกรับเชิญ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังอย่าง Club Friday Show


พันช์ เป็นคนที่สบายๆ ไม่เคยคิดที่จะเรื่องมาก หรือจู้ จี้ จุ ก จิ ก กับส า มีแต่อย่างใด


แต่สิ่งที่บอกเลิก เพราะเธอได้มารู้ทีหลังว่า สามีของเธอนั้นแ อ บไปคุยกับผู้หญิงคนอื่น


ทำให้เธอตัดสินใจบอกเลิก ช่วงก่อนที่เธอจะแ ต่ ง ง า น ก่ อ น ค รึ่ ง ปี ไ ด้


และทางพันช์ เองก็ได้ถือโอกาสไหว้ขอพ ร พ ร ะ พิ ฆ เ นส เพื่อให้เรารู้ภายในส า ม วั น เจ็ดวันว่าเขามีคนอื่นจริงไหม


ต่อมา เธอก็ได้แต่งงานจนถึงปีที่ 4 สุดท้ายก็ต้องเลิกรากัน โดยเธอเป็นค น ข อ พู ด เ อ ง


สิ่งที่ตัดสินใจเลิกในครั้งนี้ เธอรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม รู้ สึ ก ว่ า มี ห รื อ ไ ม่ มี ก็ ไ ม่ ต่ า ง


และช่วงนั้น มีเพลงๆหนึ่งที่เธอฟังแล้ว รู้สึกเ จ็ บ แ ล ะอิ น คือเพลง เ รื่ อ ง ที่ ข อ ของ ลุ ล า


ซึ่งทำให้เธอเอาเพลงนี้ไปร้อง แต่ก็ร้องแทบไม่ออก เหมือนจะร้องไห้แบบสุด


ติดตามเรื่องราวของชีวิตเธอได้จากรายการ C l u b Friday Show เสาร์นี้ 2 6 มีนาคม 65

ภาพจากรายการ CLUB FRIDAY

ภาพของพันช์ วรกาญจน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *