พั้นซ์ เผยหมดเปลือก จบชีวิตคู่ 4 ปี

สำหรับ นั ก ร้ อ ง สาว อย่าง พั้นช์ วรกาญจน์ ที่หลายคนต่าง รู้ จั ก เป็นอย่างดี และมีผลงานเพลงมากมาย

โดยก่อนหน้านี้ ทางด้านเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงเรื่องความ สั ม พั น ธ์ กับ ส า มี และได้ ตั ด สิ น ใ จ แย ก กั นอยู่มาสักพักใหญ่แล้ว

ล่าสุดทางด้านสาวพั้นช์ ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวแบบ ห ม ด เ ป ลื อ ก ผ่าน ร า ย ก า ร ค ลั บ ฟ ร า ย เดย์ ที่ว่า

ตนนั้นจะเป็นคนสบายๆ ไม่ตามหรือ จู้ จี้ ที่ขอ เ ลิ ก ในตอน นั้ น คือ ตนจับได้ว่าแฟนไป แ อ บ คุ ย กับคนอื่น

ช่วงก่อน แ ต่ ง ง า น ครึ่งปี  ตนรู้สึ ก แ ป ล กๆ จึงไปขอ พ ร กับ พ ร ะ พิ ฆ เ น ศ ขอให้รู้ใน 3-7 วัน

ถ้าเกิดแฟนมี ค น อื่ น หรือมี อ ะ ไ ร ที่ทำให้ เ ป ลี่ ย น ไป และตนก็ แ ต่ ง ง า น กันมา 4 ปี

มันเป็นความ รู้ สึ ก ที่ว่ามี หรือ ไม่มีกัน ก็ไม่ได้ต่างกันเลย จึง ตั ด สิ น ใ จ เป็นคนบอก เ ลิ ก เอง

งานนี้ พอ ข่ า ว ออกไป ก็มีทั้งเพื่อนและแฟน ค ลั บ ต่างเข้ามาให้ กำ ลั ง ใ จ และแสดงความเป็น ห่ ว ง แก่สาวพั้นช์ มากมาย

สาวพันช์

ร า ย ก า ร

วรกาญจน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *