ออกัส วชิรวิชญ์ โพสต์เศร้า เพื่อนรักตายปริศนา

พ ร ะ เอก “ออกัส วชิรวิชญ์” โพสต์ สุ ด เ ศ ร้ า หลังการ เ สี ย ชี วิ ต ของ “บีม ปภังกร” เพื่อน รั ก เ สี ย ชีวิต ก ะ ทั น หั น

พร้อม แ ค ป ชั่ น ว่า “มึ ง เป็นเพื่อนที่ โ ค ร ต ดีเลย” หลับให้ ส บ า ย นะเพื่อน ทุกคนจะ รั ก และ คิ ด ถึ ง มึ ง ตลอดไป

และยังโพสต์ ค ลิ ป กับหนุ่มบีม โ ม เ ม น ต์ ปล่อย มุ ข ฮ า ด้วยกัน และบอกด้วยว่า

เรา เ กิ ด วันเดือนปีเดียวกัน 31/08/39 และได้รู้จักกันตั้งแต่มัธยม จ น โ ต มาก็ทำงานด้วยกัน

แ ส ด ง ซี รี่ ส์ เรื่องเดียวกัน บีมเป็นเพื่อนที่ดีมากๆ มี อ ะ ไ ร ก็โทร ป รึ ก ษ า กันตลอด

บีมเป็นเพื่อนที่ดีมากๆไม่ เ ค ย เปลี่ยน ข อ ล ง ไว้เป็นความ ท ร ง จำ หน่อยนะ R I P

และออกัสยัง โ พ ส ต์ อีกว่า บีมได้โทรมาหา แต่ ออกัสไม่ได้ รั บ สาย ไม่ได้ โ ท ร ก ลั บ

พร้อมข้อความ สุ ด เ ศ ร้ า “กุ..น่าจะรับสาย มึ ง ว่ ะ ไม่คิดว่าจะไม่ได้ คุ ย กันอีกแล้ว หลับให้ ส บ า ย นะเพื่อน”

ภาพของ ออกัส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *