ณิชา เข้าเมนต์ทันที หลังแม่เผยภาพโตโน่ ไหวไหม

จาก ก ร ณี ที่ก่อนหน้านี้ หนุ่มโตโน่ ภาคินได้เดินทางไปร่วมงานไว้ อ า ลั ย ให้กับ อ ดี ต ภ ร ร ย า แตงโม นิดา

หลังจากนั้น ด้านสาวณิชา ณัฏฐณิชา ได้โพสต์ เ ศ ร้ า เป็นจอ พื้ น ห ลั ง สีดำ  ทำให้หลายคนต่าง ห่ ว ง ถึงความ สั ม พั น ธ์ ของทั้งคู่อย่างมาก

ล่าสุดด้านคุณแม่ได้ออกมาเผย ค ลิ ป ของลูกชาย โตโน่ ผ่านทางไอจี โดยจะเห็นว่าโตโน่ กำลัง ปี น บันได

เพื่อ แ ก ะ ส ติ๊ ก เ ก อ ร์ ที่ติดบน ผ นั ง บ้าน พร้อมทั้ง แ อ บ บ่ น คนในบ้านที่นำมา ต ก แ ต่ ง ในแนว แ ฮ รี่ พ อต เ ต อ ร์

และพบว่าไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับติดบ้าน จึงต้องค่อยๆ ล อ ก ออก และแม่ได้ถามลูกชายว่า ไ ห วหรือ เ ป ล่ า

ระบุว่า วัน พั ก ผ่ อ น ของโตโน่ ขณะเดียวกันนั้น ณิชา แ ฟ น ส า ว ของหนุ่มโตโน่ ได้เข้ามา เ ม้ น ต์ ว่า

เป็นคนที่ คิ ด เ อ ง ไม่ใช่หรอ ทำเป็น บ่ น ด้านโตโน่จึง แ ซ ว ก ลั บ ณิชาว่า มา ป รั ก ป  รำ ตน นอกจากนี้คุณแม่ของณิชาก็ได้บอกว่า เ อ็ น ดู เช่นกัน

งานนี้ เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ต่างเข้ามา ค อ ม เ ม้ น ต์ กันอย่าง ล้ น ห ล า ม และใจ ชื้ น ที่ความ สั ม พั น ธ์ ของทั้งคู่ยัง เ ห มื   อ น เ ดิ ม

ณิชา

โตโน่

จากไอจีแม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *