นุ้ย สุจิรา โพสต์ภาพอัลตราซาวนด์ แฟนคลับร่วมยินดี

ใครๆก็รู้จัก สำหรับ นุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ได้เข้า ว ง การ บั น เ ทิ ง โดยการขึ้น เ ว ที ขาอ่อนประ ก ว ด น า ง ส า ว ไทย

เมื่อตอนเรียนมหาวิทยาลัย ปี 1 จนกระ ทั่ ง ความ ส ว ย เ ก่ ง เข้าตากรรมการ ทำให้เธอได้รับตำ แ ห น่ ง

น า ง ส า ว ไทยประจำปีพ.ศ.2544 ถือเป็น น า ง ส า ว ไทยคนที่ 38 ของประเทศไทย หลังจากนั้นเธอเริ่มเข้าสู่ ว ง การบัน เ ทิ ง

และเริ่มมีผลงานอื่นๆ เรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นนัก แ ส ด ง พิธีกร น า ง แบบ ฯลฯ ปัจจุบันเธอเป็นนัก แ ส ด ง อิสระ

ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็น โ พ ส ต์ ที่สร้างความ ต ก อก ต ก ใ จ ให้กับ บ ร ร ดา เ เ ฟ น ค ลั บ อย่างมาก หลังจากที่ ส า ว นุ้ย

ก็ได้ออกมา โ พ ส ต์ ภาพในขณะที่ตัวเองอยู่บนเตียงในห้อง ต ร ว จ อั ล ต ร า ซ า ว น ด์

ของแผนก สู ติ น รี เวชและ เ ว ช กรรมทั่วไป ดูแลคุณทั้งภายในและภายนอก ค ลิ นิ ก แห่งหนึ่ง

ทำให้เหล่าคนบัน เ ทิ ง ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก เพราะคิดว่าคุณแม่กำลังจะประกาศ ข่ า ว ดี มีลูกอีกคน

ก่อนที่ นุ้ย สุจิรา ได้เขียน ชี้ แ จ ง เ อ า ไว้ โดยระบุข้อความดังกล่าวว่า ไม่ได้ท้อง น ะ ค ะ แต่ต้องแวะมาทักทายประจำปี

กับหมอโอ @orawin_rama ส่วนใครอยากกำ จั ด แบบหมดคือหมดจริงๆทุกส่วน

ต้องพี่ก้อยเท่านั้นละ เ อี ย ด มาก ดูแลน้อง ส า ว แบบครบ ว ง จ ร แนะนำเลย หมอ สู ติ น รี andawinclinic

และได้เขียนข้อความ ชี้ แ จ ง ใต้ โ พ ส ต์ นั้นต่อว่า ไม่ได้ท้องค่า ไม่ เ อ า ท้อง ยื่ น แล้ว อดลุ้นเลยทีนี้ คิดว่าแม่จะมี ข่ า ว ดี

นุ้ย สุจิรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *