เผยคลิปดารา ค หลอกนักศึกษา สูญเงิน15ล้าน

จากเรื่องราวที่ ท น า ย รณณรงค์ ออกมาแฉ ด า รา ห ล อ ก เ งิ นนักศึกษา สูญ เ งิ น กว่า 15 ล้านบาท ที่เผยข้อ มูลว่าเป็น ด า ร า คุ้นหน้ากันดี

จนกระทั่ง ท น าย รณณรงค์ออกมาเผยเป็น ค ลิ ป เ สี ย ง ที่เล่าเรื่องดังกล่าวว่า นัก ศึ ก ษ า ปี2 ม.บูรพา เล่น เ ก ม ส์ ออน ไลน์ ล๊อคอินผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว

จู่ๆก็มี ด า ร า ค.ส่ง ข้ อ ค ว า ม มาทางเฟซว่า ตอน นี้หลายหน่วยงานกำลังหาเด็กส่งทีม แ ข่ ง ขั น โป๊ก เกอร์เยาวชน และได้ชักชวนให้ ส มั ค ร เป็นนักกีฬาโป๊ก เกอร์ ไปแข่งที่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

มีค่าสมัคร 2 พัน และค่าเดิน บั ญ ชี เพิ่ม 8 พัน เพื่อเป็นพนักงานของ บ ริ ษั ท ตน แล้วดารา ค. ได้สร้างความ น่า เ ชื่ อ ถื อ ด้านนักศึกษาเห็นว่าตนเล่นอยู่ ก็เลย ส น ใ จ และสมัคร

โ อ น รวมทั้ง2 จำนวน เป็น 1 หมื่นบาท ได้มีการเปิด ก ล้ อ ง คุยกันบางช่วง จึงจำได้ว่าเป็น ด า ร า ที่เคยออก ข่ า ว ต่อมา นาย.ค แจ้งว่า เ งิ น ยังไม่เข้า ให้ โ อ น ใหม่

เพื่อจะได้ให้ บั ญ ชี สมบูรณ์ และ เ งิ น ส่วนนี้จะได้คืนตอน ส เ ต ท เ ม้ น ท์ สมบูรณ์แล้ว ด้วยความที่อยากเป็น กี ฬ า โป็ก เกอร์ เลย เ ชื่ อ จึงโอน เ งิ น ให้ซ้ำๆ และเพิ่มขึ้น เ รื่ อ ยๆ จนไม่มีแล้ว

ซึ่ง โ อ น ไป 1.5 ล้านโดย ป ร ะ ม า ณ แล้วได้มีการไปยืม เ งิ นเพื่อน รวมไปถึงแม่ กับป้าด้วย เพื่อนำมา จ่ า ย ให้นาย ค. จากนั้น นาย ค.ให้เพื่อนตนไปเปิด บั ญ ชี เพื่อที่จะ โ อ น เ งิ น คืนโดยตรง

หนึ่งในนั้นคือเพื่อนนักศึกษาปี 1 ทำให้ สู ญ เ งิ นไปอีก 15 ล้านบาท นายค อ้างว่ามีค่า ดำ เ นิ น ก า ร ต่างๆ และจะคืนให้เมื่อ บั ญ ชี สมบูรณ์ ด้วยความที่อยากได้ เ งิ น คืน จึงต้องโอนให้นาย ค. เรื่อยๆ

หลังจากนั้น นายค. ได้ขู่ตนกับเพื่อนว่า พวกตนได้เข้าไป พั ว พั น กับเว็บ การ พ นั น แล้ว เพราะมีชื่อในการโอน เ งิ น เข้า บัญ ชีการ พ นั น ถ้าไม่ โ อ น เ งิ น เพิ่ม

จะถูก ดำ เนิน ค ดี ตาม ก ฎ หมาย ข้อหา ป ล อ ม เอกสาร ฟอก เ งิ น ต่อมาแม่ของตนรู้เรื่อง เลยเอาโทรศัพท์ตนไปกู้ ข้ อ มู ล ทำให้รู้เรื่องราวทั้งหมด

แล้วแม่ได้โทรไปคุยกับนายค. แต่ ก ลั บ โ ด น ขู่ว่าจะส่งคนมา.ทำ .ร้. า .ย เพราะไม่มีใครทำ อ ะ ไ ร เขาได้ มี แ บ็ ก ใหญ่ แม่เกิดความ ก ลั ว และ กั ง ว ล เลยต้อง ห นี ไปอยู่ที่อื่น แล้วให้ตน ด ร อ ป เรียนไว้

ท น า ยดัง

ด า ร า ค.

โพสต์ดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *