ทนายดังแฉ ดาราหลอกนักศึกษา สูญ 15 ล้าน

จากเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา ได้มี ร า ย ง า นว่า ท น า ย ความชื่อดัง

นายรณ ณ ร ง ค์ แก้ว เ พ็ ช ร์ ได้ออกมาเผยโพสต์ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตัวเอง

ที่ระบุว่า ตอนเย็นจะมี ข้ อ มู ล ด า ร า ไป ห ล อ ก นักศึกษา ปี1

ม ห า ลั ย แถวชลบุรี เอา เ งิ น ไปเป็น 15 ล้าน ที่คน คุ้ น หน้า

ต่อมาได้เผยโพสต์เป็น คำ ใ บ้ อีกว่า เคยมี ข่ า ว ทำ .ร้. า .ย ผู้หญิง

งานนี้เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไป แ ส ด ง ความ คิด เห็น กันอย่างมากมาย

ทั้งขอคำ ใ บ้ ต่อเลย และขอ อั ก ษ ร ย่อ บางคนก็เผยอักษรย่อ ว่า ต หรือ พ

อย่างไรก็ตาม คงก็รอ ติ ด ต า ม กันต่อไป ว่าจะเป็นใครกันแน่

โพสต์ของ ท น า ย

ท น า ย ดัง

ด า ร า หนุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *