คุณแม่ร่ำไห้จนช็อก หลังสูญเสียดาราดัง จรัญ งามดี

เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ ช็ อ ก วง การ บัน เทิงเป็นอย่างมาก หลังจากทราบ ข่ า ว การ เ สี ยชี วิ ต แบบกะทันหัน

ของ นั ก แ ส ด ง ชื่อดัง จรัญ งามดี ที่เคยรับบทเป็น นายจันทร์ หนวด เ ขี้ ย ว ในหนังเรื่อง บางระจัน 2543

ซึ่งได้ วู บ ห ม ด ส ติ ช่วงที่ทำงานอยู่ที่บ้านตามปกติ คาดว่าน่าจะเกิด ส ภ า ว ะ หัวใจ ล้ ม เ ห ล ว เ ฉี ย บ พ ลั น

ท่ามกลางความ เ สี ย ใ จ ของครอบครัว คน บัน เทิง และแฟน ค ลั บ

โดยทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค มนัสชนก นุ่น พึ่งกุล ได้เผยภาพคุณแม่ ที่อยู่ใน อ า ก า ร ร่ำ ไ ห้ อย่างหนัก

ระบุว่า กิน ข้ า ว มื้ อ สุดท้าย ที่จาก ล า ไม่มีคำ ร่ำ ล า กู๋หนุ่ม

ต่อมา ได้มีการ เ ค ลื่ อ นไหว โพสต์อีกครั้ง ที่เป็นภาพคุณแม่นอนบน เ ตี ย ง ค น ไ ข้ ระบุไว้ว่า

แม่อย่าเป็น อ ะ ไ ร อีกคนนะ รับไม่ไหว ช็ อ ก ความ ดั น สูง

หนุ่ม จรัญ

แม่ ร่ำ ไห้

โพสต์ดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *