รัศมีแข ฟาดเดือดถึง แฟนวอลเล่ย์

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ การ แ ข่ ง ขั น วอล เล่ย์ บอล หญิงชิง แ ช ม ป์โ ล ก 2022 รอบสอง สายเอฟ นัดแรก ระ หว่าง

ทีม ช า ติ ไทย กับ ทีม ช า ติ แคนาดา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ.เมืองลูดซ์ ป ร ะ เ ท ศ โปแลนด์

โดยทางด้านทีม ช า ติ ไทย พ่าย แคนาดา 1-3 เซต จึงทำให้ผล ค ะแ นน ข องทีมสาวไทยทั้งหมด 6 นัดนั้น

ชนะ 4 แพ้ 2 มี 10 แต้ม อยู่ อั น ดั บ 5 ของสายเอฟ จนเกิด ก ร ะ แ ส วิ พากษ์ วิ จารณ์ อย่างมากในเหล่าแฟน ว อ ล เ ล่ ย์ บอล ชาวไทย

ล่าสุดด้าน นั ก แ ส ด ง ดัง รัศมีแข ซึ่ง ทำ หน้า ที่ วิ เ ค ร า ะ ห์ เกมที่ไทยพบกับแคนาดา ออกมา ซั ด เ ดื อ ด ถึงแฟน วอล เล่ย์ ชาวไทย ว่า

ไม่ต้อง ส า ร ะ แ น อยากเป็น โ ค้ ช ถ้าเก่งจริงต้องไปอยู่ในทีม ส ต๊ า ฟ โค้ชแล้ว เกิด ปั ญ ห า จะ รับ ผิด ชอบ ไหวหรือไม่

เพราะฉะนั้นจะ วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ะ ไร ให้นึง ถึงผลด้วย อย่า มั่ น ไม่ได้อยู่ในนั้น หรือว่าไปเป็น โ ค้ ช ทีมอื่นหรอ

แต่อย่างไรก็ตาม โ ป ร แ ก ร ม รอบ 2 ที่เหลือของทีมนัก ต บ สาวไทย มีดังนี้ ไทย พบ เยอร ม นี ในวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 20.00

ไทย พบ เซอร์ เบีย ในวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 20.00 และ ไทย พบ สห รั ฐ อ เม ริ กา ในวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 20.00 สามารถชม ถ่ า ย ท อ ด ส ด ที่ช่อง 23 Workpoint

สาวไทย

ทีม ช า ติ ไ ท ย

รัศมีแข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *