ทู สิราษฎร เผยเหตุเลิก พลอย ลั่นผิดเอง

จากเรื่องราวที่ด้าน นั ก แ ส ด ง สาว พลอย หอวัง ได้ออกมา ย อ ม รั บ ว่าได้ เ ลิ ก ร า กับ

นั ก แ ส ด ง หนุ่ม ทู สิราษฎร์ ที่จบ แ บ บ ไม่สวย เนื่องจากมีเรื่อง ปั ญ ห า มือที่ 3 4 5 ของ ฝ่ า ย ช า ย เข้ามา

ซึ่งเป็นคนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ งและ ใ ก ล้ ตัวด้วย ล่าสุด ทางด้านหนุ่มทู ได้ออก โ พ ส ต์ ผ่านทางไอจีส่วนตัว

เพื่อ ชี้ แ จ ง เรื่องดังกล่าวว่า เรื่องทั้งหมดนั้น เ กิ ด ขึ้ น เป็น ค ว า ม จ ริ ง ตามที่ สาวพลอยพูดไป

และตนไม่มี ข้ อ แ ก้ ตัว ใดๆ ขอ รั บ ผิ ด ทุกอย่าง และต้อง ข อ โ ท ษ ทุกคนที่ ผิ ด ห วั ง กับตน

โดยเฉพาะกับสาวพลอย ที่ตนได้ทำเรื่อง แ ย่ๆลงไป เรื่องมัน เ กิ ด ขึ้น มาหลาย เ ดื อ น แล้ว

และตนก็ เ ลื อ ก ที่จะเดินไปบอกกับพลอยเอง ทั้งนี้ ตนไม่ได้มี ค น อื่ น อย่างที่ทุกคน เ ข้ า ใ จ

ตอน นี้ ใช้ ชี วิ ต อยู่คนเดียว ส่วนเรื่องเพื่อน ผู้ ชาย ของตนนั้น ไม่อยากให้ ดึ ง เข้ามา เ กี่ ย ว ข้ อ ง

เพราะมันคือ สิ่ง ที่ตนทำด้วย ตัวเองทั้งนั้น งานเหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ และ ช า ว เ น็ ต ก็ต่างเข้าไป คอม เม้นต์ กันอย่างล้นหลาม

หนุ่มทู

ทู สิราษฎร

ทูกับพลอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *