มีน ยอมรับเป็นหนี้ 24 ล้าน ลั่นต้องประหยัดกินข้าวกอง

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก เ ลื อ ด ใหม่ ไฟ แ ร ง ของช่อง 3 หนุ่มมีน พีรวิชญ์ ที่กำลังมี ผ ล ง า น ในวง การ บั น เ ทิ ง มากมาย

ที่มีความ ตั้ ง ใ จ ทำงานอย่างเต็มที่ จนกระทั่งเมื่อช่วงปี 2564 ทางด้านหนุ่มมีน ได้ ซื้ อ บ้าน หลัง ใหม่ ร า ค า เ ฉี ย ด 20ล้าน

ด้วย น้ำ พัก น้ำ แ ร ง ตนเอง เพื่อที่จะพา คุณพ่อ คุณแม่ มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ ล่าสุด หนุ่มมีน ได้ออกมาเผยว่า

ต อ น นี้ ตนต้อง ทำ ง า น หนัก ทั้งรับงาน ล ะ ค ร และ ซี รี ย์ พร้อมกันหลายเรื่อง เรียกว่าทำงาน 7 วัน แ บ บ ไม่มีวัน ห ยุ ด เลย

เนื่องจากหนุ่มมีน ออกมา ย อ ม รั บ ว่า ต อ น นี้ ตนเป็น ห นี้ มาก กว่า 20 ล้านแล้ว เพราะ ซื้ อ บ้าน และ ต ก แ ต่ ง

ทีแรกว่าจบ 20 แต่ ก ลั บ บ า น ป ล า ย บ้าน เ ส ร็ จ ไป 80 เปอร์เซนต์ เ ห ลื อ ตก แต่ง อีกนิดหน่อย

และอยากจะปิดบ้านให้หมดก่อนตน อ า ยุ 30 ทำให้ต้องทุกวันนี้ต้อง กิ น ข้ า ว ที่กอง และบางก็มีเอา ก ลั บ ไปกินที่บ้าน

เพื่อจะ ป ร ะ ห ยั ด ซึ่งแม่ได้บอกว่า ตนเป็น ห นี้ เท่า อ า ยุ ก็ดีแค่ไหนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใหญ่และแฟนๆ ที่ เ ห็ น ใ จ ขอ ง า น เพิ่มด้วย

หนุ่มมีน

พีรวิชญ์

บ้านหนุ่มมีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *