ใบเฟิร์น ตอบชัด นาย ณภัทร หลังถูกแซว

เรียกว่าเป็นคู่ พ ร ะ น า ง ที่หลายคนต่าง ลุ้ น และ เ ชี ย ร์ ให้คบกัน สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม ห ล่ อ นาย ณภัทร กับ น า ง เ อ ก สาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

ด้วยความที่มี เ ค มี ที่เข้ากันอย่างมาก โดยเฉพาะ ท ริ ป อิตาลี ที่มีภาพของทั้งคู่ออกมาเดิน เ ที่ ย ว ด้วยกัน หลังจากที่ไป ร่ ว ม ช ม แฟ ชั่น ระดับ โ ล ก ใน มิ ล า น แ ฟ ชั่ น วี ค

ล่าสุด ด้านสาวใบเฟิร์น ได้ออกมาเผยว่า หนุ่มนาย ณภัทรนั้น จี บ จริงหรือไม่ ซึ่งสาวใบเฟิร์นเผยว่า ที่ไป อิ ต า ลี นั้นต่างคนต่างไป

และไปคนละ แ บ ร น ด์ แต่วันสุดท้ายที่ตนจะ ก ลั บ นั้น ว่างตรงกัน และตนมี เ ว ล า ก่อน ก ลั บ ประมาณครึ่งชั่วโมง

เลยนัด ท า น ข้ า ว ถ่าย รูปเล่นกันแป๊ปเดียว ส่วนรูปกินไอติมที่ จิ้ น กันเยอะ นั้นจริงๆกิน ป ก ติ แต่แม่ แ ซ ว ว่า

อยากได้แบบ โ ป ส เ ต อ ร์ เฟรนด์โซน ก็ ถ่ า ย กัน ปกติ ไม่คิดว่ามันจะออกมา น่ า รั ก ขนาด นี้

ทั้งนี้แม่หมู รั ก และ เ อ็ น ดู ตนมาก เพราะตนคือลูกสาวแม่ ส่วนเรื่องความ สั ม พั น ธ์ ของตนและนาย นั้นเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆ

แล้วนายก็ไม่ได้ จี บ ตนเลย มี โ อ ก า ส 0 เปอร์ เซนต์ เลยที่จะเป็น แ ฟ น กั น มันเป็น มิ ต ร ภ า พ ที่ จ ริ ง ใ จ ไม่หวัง อ ะ ไ ร ต่อกัน มีแต่ความ ห วั ง ดีให้กัน

ไอจีใบเฟิร์น

นาย กับ ใบเฟิร์น

ใบเฟิร์น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *