แมท เตรียมหวนคืนจอ ลั่นขอเป็นในแบบตัวเอง

สำหรับ น า ง เ อ ก แมท ภีรนัย์ ได้ออกมาเผยถึงเรื่องที่จะ ก ลั บ มารับงาน ล ะ ค ร อีกครั้ง หลังจากที่พัก เ บ ร ก งานไปใช้ ชี วิ ต ส่วนตัว

จนแฟนๆต่างถามหา รอชม ผ ล ง า นข องสาวแมทกันอยู่ โดยด้านสาวแมทเผยว่า ช่วงนี้เริ่ม ก ลั บ มารับงานมากขึ้น ซึ่งอยากเป็นสาว อิน ฟลู เอน เซอร์

กำลัง พ ย า ย า ม ถ่าย รูป ทำ คอน เทนต์ และอยาก ก ลั บ เป็นตัวเอง ซึ่งก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบ แต่ก็ พ ย า ย า ม ปรับ ปรุง ตัวอยู่ ก็จะ ยิ น ดี มาก

ถ้าพี่ๆ จะเปิด โ อ ก า ส ให้เข้าสู่ ว ง ก า ร อิน ฟลู เอน เซอร์ ส่วนเรื่องจะมา ข า ย ขำหรือ ข า ย สวย นั้นต้องบอกเลยว่า ต้องเป็นการ ข า ย ขำอยู่แล้ว

เนื่องจากตนเป็น ส า ย ฮา ทาร์ต เก็ต ขำต้องเป็นตนเท่านั้น เพราะเป็นคนก ว นๆ ต ล กชอบทำให้คนอื่น หั ว เ ร า ะ

ตอน นี้ก็เกร็งมาก เข้าใจมีทั้งคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจ ก็จะค่อย ก ลั บ มาเป็นตัวเอง ปกติ พื้ น ฐ า น เป็นคนที่ไม่คิดมาก อาจทำให้คนไม่ขำด้วย

ก็จะเบาๆความเป็นตัวเองลง ทุกวันนี้ก็ ป ล ง แล้ว ป ล่ อ ย วาง ทุกอย่าง มันผ่าน อ ะ ไ ร มามาก ก็ เรียน รู้และ ปรับ ปรุง

ขอ พื้ น ที่ ให้ คั ม แ บ๊ ก หน่อย คา แร็ก เตอร์ ส า ม า ร ถ รับได้ทุกอย่าง ส่วนเรื่อง ล ะ ค ร ทั้งนี้หลายคนได้บอกว่า ก ลั บ มาครั้งนี้แมทยิ่งกว่า ไ ฟ

ด้านแมทเผยว่า ก็มีรับไปแล้ว น่าจะได้ ถ่ า ย ช่วงต้นปีหน้า มีอ่าน บ ท แล้ว เป็นอย่างที่อยากได้ แต่ก็ลอง ฉี ก ที่เคยเล่นมาไปเลย

ให้เป็นแบบที่ทุกคนอยากให้เล่น ถ้าเล่น ฉ า ก เ ลิ ฟ ซี น ต้องเล่นจริง ก็ไม่ติด เล่นได้ อ ะ ไ รที่ไม่เคยทำก็อยาก ล อ ง ดู

แมท สงกานต์

สาวแมท

ภีรนีย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *